1. 100 chefs d’œuvre de la Bibliothèque nationale de France: une promenade dans les collections (2022). Bibliothèque nationale de France. ISBN 9782717728507.

Francijas Nacionālā bibliotēka. Kultūras mantojuma aizsardzība.

2. Arnold, Taylor, and Tilton, Lauren. (2023). Distant Viewing: computational exploration of digital images. The MIT Press. ISBN 9780262546133.

Attēlu datizrace. Digitālā attēlu apstrāde. Vizuālā socioloģija.

3. Bibliotēku darbinieku kompetences pakalpojumu sniegšanā jauniešiem. 2017. (2023).Latvijas Nacionālā bibliotēka. ISBN 9789934610431 (PDF).

Bibliotēku darbs ar jauniešiem.

4. Bibliothèque nationale du Luxembourg. (2019). Administration des bâtiments publics. ISBN 9782919953325.

Luksemburgas Nacionālā bibliotēka. Bibliotēku ēkas. Bibliotēku arhitektūra.

5. Engberg, Maria, Have, Iben, and Stougaard Pedersen, Birgitte (eds.). (2023). The Digital Reading Condition. Routledge, Taylor & Francis Group. ISBN 9781032078120.

Lasīšanas psiholoģija. Tehnoloģiskie jaunievedumi. Digitālie mediji. Literatūra un tehnoloģija. Digitālās humanitārās zinātnes.
Lasīt anotāciju

6. Ferullo, Donna L. and Buttler, Dwayne K. (eds.) (2023). Copyright: best practices for academic libraries. Rowman & Littlefield. ISBN 9781538168219.

Autortiesības. Akadēmisko bibliotēku tiesības. Starpbibliotēku abonementu tiesības un likumdošana. Elektroniskie abonementa krājumi bibliotēkās.
Lasīt anotāciju

7. Garrand, Timothy Paul. (2024). Writing for Interactive Media: social media, websites, applications, e-learning, games. Taylor & Francis Group. ISBN 9781032554242.

Interaktīvā multivide.
Lasīt anotāciju

8. Geršmane, Zinta. (Sast.) (2023). Helmars Rudzītis un izdevniecības “Grāmatu Draugs” darbība trimdā: katalogs – bibliogrāfiskais rādītājs. Laika grāmata: Vesta-LK. ISBN 9789934631023.

Latviešu izdevējdarbība trimdā.

9. Giudice, Manlio Del, Scuotto, Veronica and Papa, Armando. (2023). Knowledge Management and AI in Society 5.0. Routledge, Taylor & Francis Group. ISBN 9781032191928.

Zināšanu menedžments. Mākslīgais intelekts. Informācijas sabiedrība.

10. Hoffman, Gretchen L., and Snow, Karen. (2022). Cataloging and Classification: back to basics. Taylor & Francis Group. ISBN 9781032078465.

Kataloģizācija. Klasifikācija.
Lasīt anotāciju

11. Jacobs, Stephanie. (Hrsg.) (2022). Tiefenbohrung: eine an dere Provenienzgeschichte. Hatje Cantz. ISBN 9783775752497.

Kultūras mantojuma aizsardzība.

12. Kennedy Stephens, Myka. (2023). Integrated Library Planning: a new model for strategic and dynamic planning, management, and assessment. Association of College and Research Libraries. ISBN 9780838939376.

Integrētās bibliotēku informācijas sistēmas. Bibliotēku pārvaldība. Bibliotēku plānošana.
Lasīt anotāciju

13. Kivle, Ineta. (sast.) (2023). Bibliotēka un personība. Fragmentu bibliotēkas: rakstu krājums. LU Akadēmiskais apgāds. ISBN 9789934360541, 9789934360558 (PDF).

Personība un kultūra. Grāmatu kolekcionāri. Privātās bibliotēkas.

14. Laskin, Kodi. (ed.) (2023). Serving Patrons with Disabilities: perspectives and insights from people with disabilities. ALA Editions. ISBN 9780838937310.

Bibliotēkas un personas ar īpašām vajadzībām.
Lasīt anotāciju

15. Marsh, Emily E. (2023). Creating Digital Exhibits for Cultural Institutions: a guide. Routledge, Taylor & Francis Group. ISBN 9781032294162.

Kultūras mantojuma digitalizācija. Digitālās humanitārās zinātnes. Muzeju un bibliotēku izstādes. Tehnoloģiskie jaunievedumi.
Lasīt anotāciju

16. Matusiak, Krystyna K., Bright, Kawanna M., and Schachter, Debbie. (eds.) (2024). Bridging Research and Library Practice: global perspectives on education and training. De Gruyter Saur. (IFLA Publications; 184). ISBN 9783110772524.

Orientēšanās bibliotēkā. Pētniecības metodoloģija. Bibliotēkas un izglītība.
Lasīt anotāciju

17. Medaille, Ann. (2024). The Librarian’s Guide to Learning Theory: practical applications in library settings. ALA Editions. ISBN 9780838939581.

Bibliotēkas un izglītība. Mācīšanās psiholoģija. Orientēšanās bibliotēkā. Bibliotēku pakalpojumi audzēkņiem un studentiem.
Lasīt anotāciju

18. Morris, Rebecca J. (2024). The School Librarian’s Compass: stories and reflections to help you find your way. Bloomsbury Libraries Unlimited. ISBN 9781440879197.

Skolu bibliotekāru izglītošana. Skolu bibliotekāru profesionālās attiecības. Skolu bibliotēku pārvalde.
Lasīt anotāciju

19. Pettegree, Andrew. (2023). The Book at War: libraries and readers in a time of conflict. Profile Books. ISBN 9781800814936.

Grāmatniecības politiskie, reliģiskie un sociālie aspekti.

20. Stang, Richard. (2023). Bildungs- und Kulturzentren als kommunale Lernwelten: Konzepte, Umsetzungen und Perspektiven. De Gruyter Saur. ISBN 9783110500424.

Kultūras centri Vācijā. Bibliotēkas un izglītība. Bibliotēkas telpu izmantošana. Reģionālā attīstība.
Lasīt anotāciju

21. Stuart, David Patrick. (2023). Web Metrics for Library and Information Professionals. Facet Publishing. ISBN 9781783305667.

Bibliometrija. Vebometrija. Datizrace.

22. Van Kampen-Breit, Doris. (ed.) (2023). Managing Crises in the Academic Library: past, present, and future. Association of College and Research Libraries. ISBN 9780838939390.

Akadēmisko bibliotēku finanses. Krīzes menedžments. COVID-19 pandēmijas ietekme.
Lasīt anotāciju

 

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada I ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada II ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada III ceturksnis)

 

Informāciju sagatavoja:
Elita Vīksna
LNB Bibliotēku attīstības centrs
Nozaru informācijas eksperte
zlasitava@lnb.lv