1. Albrecht, Steve. (2023). The Safe Library: keeping users, staff, and collections secure. Rowman & Littlefield. ISBN 9781538169605.

Bibliotēku ēkas. Drošības pasākumi
Lasīt anotāciju

2. Baker, David, Ellis, Lucy, Williams, Caroline, Wragg, Cliff. (Eds.) (2023). Benchmarking Library, Information, and Education Services: new strategic choices in challenging times. Chandos Publishing. ISBN 9780323956628.

Bibliotēku pārvaldība. Krājumi.
Lasīt anotāciju

3. Barba-Kay, Antón. (2023). A Web of Our Own Making: the nature of digital formation. Cambridge University Press, 2023. ISBN 9781009324779.

Internets un sabiedrība. Sociālās pārmaiņas. Globālais tīmeklis

4. Boland, Becca. (2020). Making the Most of Teen Library Volunteers: energizing and engaging community. Libraries Unlimited. ISBN 9781440865626.

Brīvprātīgo pusaudžu darbs bibliotēkās

5. Dali, Keren, and Thompson, Kim M. (Eds.) (2023). Inglorious Pedagogy: difficult, unpopular, and uncommon topics in library and information science education. Rowman & Littlefield. ISBN 9781538167779.

Informācijas zinātne. Mācīšana un mācīšanās. Bibliotekārā izglītība
Lasīt anotāciju

6. Guerrini, Mauro. (2023). From Cataloguing to Metadata Creation: a cultural and methodological introduction. Facet Publishing. ISBN 9781783306282.

Informācijas organizēšana. Kataloģizācija. Bibliogrāfiskais apraksts. Metadati. Semantiskais tīmeklis. Saistītie dati. MARC formāti. BIBFRAME
Lasīt anotāciju

7. Hibner, Holly, Kelly, Mary. (2023). Making a Collection Count: a holistic approach to library collection management. 3rd. ed. Chandos Publishing. ISBN 9780443153655.

Bibliotēku krājuma organizācija
Lasīt anotāciju

8. Ilardi, Jennifer. (2023). Simple Positive Play at the Library. Rowman & Littlefield. ISBN 9781538172957.

Bibliotēku nodarbību programmas. Aktīvā mācīšanās. Spēļu elementu izmantošana
Lasīt anotāciju

9. Information Services for a Sustainable Society: current developments in an era of information disorder. (2023). De Gruyter Saur. ISBN 9783110772685.

Bibliotēku pakalpojumi Āfrikā. Ilgtspējīga attīstība. COVID-19 pandēmijas ietekme. Datu pārvalde

10. Kostelecky, Sarah R., Townsend, Lori, and Hurley, David A. (Eds.)(2023). Hopeful Visions, Practical Actions: cultural humility in library work. ALA Editions. ISBN 9780838938300.

Bibliotēkas un minoritātes. Amerikas Savienoto Valstu pieredze
Lasīt anotāciju

11. Lin, Sarah, Scott, Dorris. (2023). Hands-On Data Science for Librarians. CRC Press, Taylor & Francis Group. ISBN 9781032080826.

Datu apstrāde bibliotēkās

12. Lombard, Emmett. (2022). The Internationalization of the Academic Library. Routledge, 2022. (Routledge studies in library and information science). ISBN 9780367653194.

Akadēmisko bibliotēku mērķi un uzdevumi. Bibliotēku pārvaldība. Izglītība un globalizācija
Lasīt anotāciju

13. McNeil, Heather. (2022). Bringing Heart and Mind into Storytime: using books and activities to teach empathy, tenacity, kindness, and other big ideas. Libraries Unlimited. ISBN 9781440877179.

Bērni un grāmatu lasīšana. Lasīšanas psiholoģija. Sociāli emocionālā mācīšanās. Bērnu grāmatas

14. Omoregie, Uyiosa, Ryall, Kirsti. (2023). Misinformation Matters: online content and quality analysis. CRC Press, 2023. ISBN 9781032311555.

Sociālie mediji. Informācijpratība

15. Randela, Katrīna. (2023). Kāpēc bērnu grāmatas jālasa arī tad, kad esam tik veci un gudri. Jānis Roze. ISBN 9789984239484.

Lasīšana
Lasīt “Literatūras ceļveža” apskatu

16. Tagoe, Valerie, and Torres, Julia E. (2022). Liven up Your Library: design engaging and inclusive programs for tweens and teens. International Society for Technology in Education. ( Digital age librarians series). ISBN 9781564849090.

Bibliotēku pakalpojumi audzēkņiem un studentiem. Skolu bibliotēku nodarbību programmas. Skolu bibliotekāru līdzdalība mācību un studiju programmu plānošanā. Bibliotēkas un kopienas. Bibliotēkas un minoritātes

17. Woolcott, Liz, and Ali Shiri. (Eds.) (2023). Discoverability in Digital Repositories: systems, perspectives, and user studies. Routledge, Taylor & Francis Group. ISBN 9781032106588.

Institucionālie repozitāriji. Digitālās bibliotēkas. Meklēšana elektroniskajos informācijas resursos
Lasīt anotāciju

18. Майданюк, Н.Г. (Pед.). (2019). Скарби України: цифрова колекція книжкових памяток у фонді Одескої національної наукової бібліотеки =Treasures of Ukraine: Digital Collection of Book Rarities in Odesa National Scientific Library. Одеська національна наукова бібліотека. Мистецтво. ISBN 9789665772781.

Odesas Nacionālā Zinātniskā bibliotēka: retumu digitālais krājums

 

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada I ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada II ceturksnis)

 

Informāciju sagatavoja:
Elita Vīksna
LNB Bibliotēku attīstības centrs
Nozaru informācijas eksperte
zlasitava@lnb.lv
67716048