Pierakstīties jaunumiem

Jaunumi

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2024. gada II ceturksnis) 
Izglītības iestādes bibliotekārs 
Izglītības iestādes bibliotekārs 
Vadītājs 
Bibliotopija festivālā LAMPA 2024: Saruna par biedrošanos “Kur problēma, tur biedrība” 
Bibliotopija festivālā LAMPA 2024: Saruna “Nācijas stūrakmeņi” 

Skatīt vairāk

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Turpinot lapas apmeklējumu jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Vairāk par mūsu sīkdatņu lietošanas politiku lasiet šeit.

Ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM)

Ilgtspējīgas attīstības jēdziens definēts 1987. gadā Pasaules Vides un attīstības komisijas ziņojumā “Mūsu kopējā nākotne” (Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future) un starptautiski tiek lietots kopš 1992. gada ANO konferences Riodežaneiro “Vide un attīstība”, kur tika pieņemts “Rīcības plāns 21. gadsimtam” (Agenda 21). Ilgtspējīgas attīstības pamatideja aicina nodrošināt šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.

2015. gadā ANO Ģenerālajā asamblejā tika pieņemta rezolūcija Mūsu pasaules pārveidošana: ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam jeb Dienaskārtība 2030 (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable  Development, Agenda2030). Tā nosaka 17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (The Sustainable Development Goals) un 169 apakšmērķus, kas sasniedzami, lai pasaulē mazinātos nabadzība un pasaules attīstība būtu ilgtspējīga. IAM tiek līdzsvaroti trīs dimensijās: ekonomika, sociālie aspekti un vide. IAM turpina Tūkstošgades attīstības mērķu (Millenium Development Goals) uzsākto darbu.

IAM ir aktuāli visām valstīm un sasniedzami tikai kopīgiem spēkiem, vienlaikus daļa no IAM lielā mērā saskan arī ar valstu nacionāla līmeņa izaicinājumiem un mērķiem. Ņemot vērā, ka IAM aptverto tēmu loks ir salīdzinoši plašs, valstis izvēlas tām aktuālākos mērķus, uz ko tās koncentrēsies līdz 2030. gadam, atbilstoši prioritāri sasniedzamajiem mērķiem nacionālā līmenī, tā pielāgojot IAM savām vajadzībām un iekļaujot valsts attīstības plānošanā konkrētajai valstij un sabiedrībai aktuālos IAM. Valstis ar augstākiem attīstības rādītājiem, īstenojot attīstības sadarbību, palīdz sasniegt globālos, visai pasaulei un nākamajām paaudzēm aktuālos mērķus, piemēram, nabadzības mazināšana, izglītības iespēju un veselības aprūpes pieejamība.

Dienaskārtība 2030 paredz, ka IAM plānošanā un īstenošanā iesaistās visa sabiedrība, t. sk. – iedzīvotāji, uzņēmēji, politiķi, valstu apvienības, ANO un citas institūcijas.

Ilgtspējīgas attīstības mērķu tīmekļvietne

Uzzini par Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļu (European Sustainable Development Week, ESDW)

Lasi interviju ar Barbaru Lisonu (IFLA prezidenti 2021–2023) par IAM un bibliotēkām

 

Kā Latvija īsteno ilgtspējīgas attīstības mērķus?

IAM un bibliotēkas

IAM un Latvijas bibliotēkas

IAM piemēri