Pierakstīties jaunumiem

Jaunumi

Imanuelam Kantam 300: pasākumi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
Naujenes bibliotēkā notiks izlasīto grāmatu svētki “Lasām kopā = Esam kopā” 
Pieejams jauns medijpratības veicināšanas atbalsta materiāls “Jaunieši un bibliotekāri – kopīgs ceļš medijpratībā” 
Dundagas bibliotēka rīko nodarbību un sarunu ciklu “Biez grāmat, plāns laps” 
Savu vēsturi pārskatot: Pierīgas bibliotēku pirmsākumi un Salaspils gadījuma piemērs 
Klajā nācis izdevums “Latvijas Bibliotekāru biedrība simts gados” 

Skatīt vairāk

Šajā lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies). Turpinot lapas apmeklējumu jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Vairāk par mūsu sīkdatņu lietošanas politiku lasiet šeit.

Ieskats vēsturē

Bibliotēku nozares terminoloģijas attīstības pirmsākumi Latvijā meklējami pirmās neatkarības laikā, taču pirmā nozares terminu vārdnīca – Jevgēņijas Peiles “Bibliotekāro terminu vārdnīca” – tika publicēta tikai 1957. gadā.

Lai attīstītu bibliotēku nozares terminoloģiju – izveidotu, pieņemtu, publiskotu un ieviestu praksē korektus terminus, – kopš 20. gadsimta 70. gadiem aktīvu darbu nozares terminoloģijas laukā izvērsusi Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB, tolaik – Viļa Lāča Latvijas PSR Valsts bibliotēka, 90. gados – Latvijas Valsts bibliotēka).

 

Terminu izdevumi

Terminu vārdnīcu izdevumi Latvijas bibliotēku nozarē netiek bieži izdoti. Starp zināmākajiem ir Silvijas Liniņas un Annas Mauliņas sastādītais izdevums “Bibliotēku fondi un katalogi” (1993) un 2001. gadā publicētais Džanetas Stīvensones (Janete Stevenson) skaidrojošās vārdnīcas “Bibliotēku un informācijas pārvaldība” (Dictionary of Library and Information Management, 1997) tulkojums (izdevumu sagatavojusi Inese Auziņa-Smita un Baiba Sporāne). Nozares terminoloģijas popularizēšanai vairāk izmantoti periodiskie izdevumi – laikā no 1976. līdz 1994. gadam klajā nākuši 36 uzziņu turpinājumizdevuma “Bibliotekārie un bibliogrāfiskie termini” laidieni. 2000. gadā izdots 37. šī izdevuma laidiens ar nosaukumu “CONCORDIA: bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes termini”.

 

Vienotas terminoloģijas izstrāde un aktivitātes elektroniskajā vidē

Elektroniskajā vidē aktīva terminoloģiskā darbība tika uzsākta 2000. gadā, kad LNB speciālistu vadībā izveidota Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (LZA TK) Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes terminoloģijas apakškomisija. 2006. gadā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programmas “Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts” finansējumu tika realizēts Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un Muzeju valsts pārvaldes kopprojekts “Tiešsaistes terminu banka: arhīvi, bibliotēkas, muzeji”. Iemesli šāda projekta izstrādei bija vairāki – kopīgs darbs digitalizācijas laukā, precīzu metadatu veidošana, saskaņoti funkcionālie standarti, kā arī lingvistiski un saturiski vienota terminoloģija nacionālā un starptautiskā līmenī, kā arī starpnozaru aspektā. Datubāze ātri ieguva popularitāti nozares speciālistu vidū un tika atzīta par vienu no satura ziņā vērtīgākajiem elektroniskajiem resursiem.

 

Sadarbības paplašināšanās: saturiski un tehnoloģiski jauninājumi

Straujās informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un starptautiskās profesionālās komunikācijas attīstības, kā arī lokālo strukturālo reformu dēļ 2011. gada nogalē LZA TK Bibliotēkzinātnes, bibliogrāfijas, grāmatzinātnes un informācijas zinātnes terminoloģijas apakškomisija tika paplašināta, iesaistot darbā arhīvu speciālistus, un pārsaukta par Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisiju. Apvienojoties dažādu atmiņas institūciju profesionāļiem, tiek apkopoti, izstrādāti, apstiprināti jauni termini, harmonizētas nozaru terminu sistēmas, sniegts terminoloģisks atbalsts nozares projektu, vadlīniju un citu dokumentu izstrādātājiem un īstenotājiem.

2012. gada novembrī nozares terminu datubāze “Tiešsaistes terminu banka: arhīvi, bibliotēkas, muzeji” tehnisku iemeslu dēļ uz nenoteiktu laiku tika slēgta un jaunizveidotajai nozares terminoloģijas apakškomisijai nācās meklēt dažādus risinājumus apstiprināto terminu pieejamības nodrošināšanai tīmeklī. Nozares termini latviešu valodā pieejami LZA TK terminu datubāzē “AkadTerm”, terminoloģijas portāla “Termnet.lv” sadaļā “Informācija un dokumentācija”. Lai nodrošinātu operatīvāku terminu publicēšanu un rediģēšanu 2013. gadā Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija uzsāk sadarbību ar sabiedrības “Tilde” terminoloģijas grupu. Tildes speciālistu izstrādātais terminoloģijas rīks – terminoloģijas pakalpojumu portāls “Tilde Terminology” atbalsta dažādus lietotāju scenārijus – importu, rediģēšanu, datu koplietošanu, individuālu terminu kopu veidošanu u. tml. Portālā kopumā importēti vai no jauna ievietoti aptuveni 1400 nozares termini. 

 

Centrālā resursa “Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāze” atjaunošana

Attīstoties tehnoloģiskajām iespējām, 2016. gadā radās iespēja uzsākt datubāzes “Tiešsaistes terminu banka: arhīvi, bibliotēkas, muzeji” atjaunošanu un pilnveidi. 2017. gadā datubāze, ar jaunu nosaukumu “Bibliotēku, arhīvu un muzeju terminu datubāze”, atvērta lietotājiem. Resursā ievietoti aptuveni 3000 termini un terminoloģiskas vārdkopas latviešu valodā, terminekvivalenti angļu valodā, pēc iespējas arī vācu un krievu valodā. Terminu atlasē izmantoti nozaru normatīvie dokumenti, to skaitā adaptētie starptautiskie standarti, profesionālā literatūra, kā arī saraksti ar aktuāliem praksē nepieciešamiem terminiem. Pētniecības nolūkā datubāzē saglabāti termini arī no atceltajiem standartiem un normatīvajiem dokumentiem. Resursu izstrādājusi un uztur Latvijas Nacionālā bibliotēka.