ES programmas “Jaunatne darbībā” apakšprogrammas “Eiropas Brīvprātīgais darbs” projekta “Skaties plašāk” ietvaros Gulbenes bibliotēkā no 2013 .gada 5. septembra līdz 2014. gada 31. maijam strādās brīvprātīgais – Eugene Beletsky no Baltkrievijas.