Izdevuma mērķis ir piedāvāt bibliotekāriem izpratni par drošas vides nodrošināšanu apmeklētājiem ar īpašām vajadzībām, piemēram, redzes un dzirdes problēmām, kustību traucējumiem un mācīšanās grūtībām. Rakstu autori dalās ar savu vai tuvinieku pieredzi, iesakot veidus, kā bibliotekāram komunicēt ar apmeklētāju un izvairīties no neveiklām situācijām. Arī izdevuma sastādītāja un redaktore Kodi Larkina, kas sarakstījusi pirmo nodaļu par servisa suņiem, stāstījumā izmanto personīgo pieredzi. Grāmatā uzsvērts: pacietība, uzmanība, komunikācija un atbalsts ir četri atslēgvārdi, kas palīdz nodrošināt pozitīvu pieredzi katram bibliotēkas apmeklētājam.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada I ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada II ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada III ceturksnis)