Bibliotēku statistika un snieguma rādītāji: tiešsaistes resurss. (2023). Latvijas Nacionālā bibliotēka. ISBN 9789934610349.

Deksne, K., Jēkabsone, M. (2021). Latvian Libraries and Sustainable Development Goals. National Library of Latvia.

Dimants, A. (2022). Latvijas prese 200 gados: no Latviešu Avīzēm līdz digitālo mediju laikmetam: Latvijas plašsaziņas mediju sistēmas vēsture no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Latvijas Mediji. ISBN 9789934291173.

Dzirkale-Maļavkina, Dž. (2022). Bibliotēku zinības: mācību līdzeklis. Latvijas Nacionālā bibliotēka. ISBN 9789934610202.

Dzirkale-Maļavkina, Dženija, Pašāne, Agnese. (2023). Publiskās bibliotēkas izglītojošās darbības metodoloģiskie risinājumi: tiešsaistes resurss. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrs. ISBN 97899346103.

Polish libraries. (2023). National Library of Poland. ISSN 2300-9217.

Schlak, T., Corrall, S., and Bracke, P.J. (Eds.) (2022). The Social Future of Academic Libraries: new perspectives on communities, networks and engagement. Facet Publishing. ISBN 9781783304721.

Zelče, V., Role, I., Rotgalvis, E., Sprūdža, M. (2023).  Atmiņas institūcijas un medijpratība. LU Akadēmiskais apgāds. ISBN 9789934189364. Resurss pieejams arī tiešsaistē.

 

Informāciju sagatavoja:
Elita Vīksna
LNB Bibliotēku attīstības centrs
Nozaru informācijas eksperte
zlasitava@lnb.lv
tālr. 67716048