Bibliotēku, informācijas un izglītības pakalpojumu salīdzinošā novērtēšana palīdz attīstīt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti. Rakstu autori, kas pārstāv dažādas valstis no vairākiem kontinentiem, pievēršas kvalitatīvās salīdzinošās novērtēšanas pamatprincipiem un dalās pieredzē ar piemēriem no prakses. Analizēta arī nesenā pieredze Covid-19 pandēmijas apstākļos, kas radīja nepieredzētus izaicinājumus un vienlaikus arī pavēra iespējas jauniem risinājumiem.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada I ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada II ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada III ceturksnis)