20. gadsimts iezīmēja jaunu ēru kataloģizācijas attīstības procesā. Ar roku rakstītās kataloga kartītes sākotnēji tika aizstātas ar iespiestām vai mašīnrakstā drukātām kartītēm, vēlāk bibliotēkās parādījās datortehnoloģijas un sākās mašīnlasāmu ierakstu ēra. Mūsdienās metadatu veidošanas process ir kļuvis par daļu no kataloģizācijas. Izdevuma autors apraksta kataloģizācijas un metadatu evolūciju, bibliogrāfisko ierakstu veidošanas principus, formātus un standartus, nedaudz pieskaras arī priekšmetošanai. Izdevumā veiksmīgi tiek apvienotas teorētiskās nostādnes un praktiski norādījumi. Papildus pievienots bibliogrāfiskais saraksts un priekšmetu rādītājs.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada I ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada II ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada III ceturksnis)