Ekonomikā internacionalizācija ir process, kas palielina uzņēmumu iesaistīšanos starptautiskajos tirgos. (Parasti ar to saprot tādu produktu izstrādi, kas atbilst lietotāju vajadzībām daudzas valstīs.) Emets Lombards pievēršas akadēmisko bibliotēku internacionalizācijai. Šī izdevuma sagatavošanā viņš izmantojis intervijas ar akadēmisko bibliotēku darbiniekiem no visas pasaules, apvienojot empīrisko pieredzi ar zinātniskos pētījumos gūtām atziņām. Lombards skaidro, kas ir internationalizācija un kāpēc tā ir svarīga, apraksta piemērus un problēmas no bibliotēku pieredzes. Autors norāda – internacionalizācija var veicināt labāku izpratni par bibliotēkas misijas, vīzijas un politikas pārveidošanas potenciālu, tāpēc bibliotēku centieniem ir jākļūst apzinātākiem, īpaši pievēršoties savstarpējās sadarbības aspektam.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada I ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada II ceturksnis)