Pandēmija ieviesa izmaiņas augstākajā izglītībā, atnesot jaunus izaicinājumus un problēmas. Izdevuma sastādītāji vēlējās norādīt ceļu to risināšanai ne tikai pieredzes apmaiņas veidā, bet izmantojot stabilu un konceptuālu sistēmu, kas palīdzētu izprast notikumus, to dinamiku un cilvēku emocijas. Šīs grāmatas mērķis ir atsegt mazāk pētītās problēmas, kas sastopamas bibliotēkzinātnes speciālistu izglītībā, un iedziļināties jautājumos, kurus bieži raksturo kā grūtus, nepopulārus un neierastus. Eseju autori ir pieredzējuši speciālisti, kas pārstāv dažādu valstu – Austrālijas, Kanādas, Ķīnas, Jaunzēlandes, Apvienotās Karalistes un ASV bibliotēkzinātnes izglītības iestādes. Katra nodaļa ir konkrēta gadījuma izpēte. Kā piemēri minami inovatīvas pedagoģiskas pieejas, virtuālā mācību vide, sociālais taisnīgums, ētikas jautājumi, plaisa starp akadēmisko vidi un praksi, un protams, tie ir tikai daži no aptvertajiem tematiem, kas palīdz daudz labāk izprast ar nozares izglītību saistītos ieguvumus un trūkumus.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada I ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada II ceturksnis)