Atkārtoti izdots Holijas Hibneres un Mērijas Kellijas kopdarbs par bibliotēku krājumu pārvaldību. Tāpat kā abos iepriekšējos izdevumos, autores piedāvā visaptverošu skatījumu uz kvalitatīva krājuma radīšanu un uzturēšanu. Grāmatas saturā ietverti jautājumi par krājuma veidošanas mērķi, politiku, personālu, fizisko inventāru, metriku, statistiku, inventarizāciju, organizāciju un budžetu (šī sadaļa ir pievienota no jauna). Atsevišķā nodaļā tiek iziets cauri pilnam krājuma dzīves ciklam, sākot ar izdevumu atlasi, komplektēšanu, kataloģizēšanu, izvietošanu un beidzot ar to izmantošanu, uzturēšanu un izslēgšanu. Tiek aprakstīta Covid-19 pandēmijas un jauno tehnoloģiju ietekme uz bibliotēku darbu, uzsverot to lomu digitālo kolekciju un pakalpojumu izplatībā.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada I ceturksnis)
Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2023. gada II ceturksnis)