Mūsdienās Viļa Altberga vārdu atpazīst gandrīz tikai grāmatniecības vēstures pētnieki, taču mazliet vairāk nekā pirms 100 gadiem par popularitātes trūkumu viņam nebūtu jāsatraucas – Vilis Altbergs bija pazīstams latviešu grāmatizdevējs, tirgotājs, bibliotēkas īpašnieks, aktīvs kultūras un sabiedriskais darbinieks, izdevis ap 70 izdevumu, galvenokārt latviešu prozu plašam lasītāju lokam un kalendārus.

Altbergs piedzima 1847. gadā Lēģerlaukā. Senajās Rīgas kartēs šo vietu iespējams atrast tagadējās Stradiņa slimnīcas teritorijā. No Rīgas pilsētas to nošķīra Daugava, pļavas un purvainas ganības, līdzās atradās ar priedēm noauguši pakalni.

Lasīt zēns iemācījies jau 5 gadu vecumā, bet turpmākā izglītība tika apgūta Klīversalas elementārskolā, kas atradās tagadējā Uzvaras bulvārī. Kā jau tolaik ierasts, mācības notika vācu valodā un skolas personāls centās audzēkņos ieaudzināt vācisko garu.

Rīga 20. gs. 20. gados. Plūdi Akmeņu ielā. Kreisajā pusē – nams Akmeņu ielā 15, kurā pirms pārdošanas atradās Viļa Altberga uzņēmums. Fotogrāfs nav zināms. Foto no LNB krājuma
Rīga 20. gs. 20. gados. Plūdi Akmeņu ielā. Kreisajā pusē – nams Akmeņu ielā 15, kurā pirms pārdošanas atradās Viļa Altberga uzņēmums. Fotogrāfs nav zināms. Foto no LNB krājuma
A. Bērziņa nams Akmeņu ielā 13, līdzās ēkai Akmeņu ielā 15, kurā atradās Viļa Altberga uzņēmums. Uzņemts 1940. gadā. Fotogrāfs: Nikolajs Hercbergs. Foto no Latvijas Nacionālā arhīva krājuma
A. Bērziņa nams Akmeņu ielā 13, līdzās ēkai Akmeņu ielā 15, kurā atradās Viļa Altberga uzņēmums. Uzņemts 1940. gadā. Fotogrāfs: Nikolajs Hercbergs. Foto no Latvijas Nacionālā arhīva krājuma

Ap 1867. gadu Altbergu ģimene pārcēlās uz Bieriņmuižu, kur nomāja zemi un māju no barona fon Rautenfelda. Vilis Altbergs aktīvi iesaistījās vietējā pagasta sabiedriskajā dzīvē, taču, pārliecinājies, ka nevar pilnībā īstenot savas ieceres, nolēma aktīvi iesaistīties uzņēmējdarbībā un jau 1880. gadā atvēra grāmatu veikalu Jelgavas Ārrīgā Akmeņu ielā 11, kas tolaik bija rosīga, tirdzniecībai ļoti labvēlīga vieta. Sākotnēji uzņēmums atradās necilā koka ēciņā, taču jau 1886. gadā tas tika pārcelts uz mūra namu Akmeņu ielā 15, kur zem viena jumta atradās grāmatu apgāds, veikals un lasāmbibliotēka.

Grāmatizdošanā Altbergs darbojās no aptuveni 1884. līdz 1904. gadam. Gan Rīgā, gan Aizputē, uz kurieni viņš pārcēlās 1898. gadā, tika izdoti prozas darbi plašam lasītāju lokam, kā arī praktiska satura grāmatas, kalendāri, populārzinātniski izdevumi, ilustrēta ābece, bērnu grāmatas u.c., vairāki izdevumi tika iespiesti atkārtoti. Kaut gan kā pamatojums pamest trauksmaino Rīgu un pārcelties uz provinces mazpilsētu Aizputi tika minētas ilgas pēc mierīgākas dzīves, jaunajā dzīvesvietā Altbergs turpināja aktīvi darboties gan grāmatniecībā, gan latviskas vides kopšanā. 1907. gadā Altbergs nodibināja veikala filiāli arī Kuldīgā un 1909. gadā – Ventspilī. Taču jau 1910. gadā Altbergs uzņēmumu sadalīja, tā daļas nododot bērniem: Katrīnai Altbergai Aizputes grāmatu veikalu un bibliotēku, Pēterim Altbergam Vaiņodes veikalu, Annai Altbergai (vīra uzvārdā Klauverte) veikalu ar bibliotēku Kuldīgā. Pats Altbergs turpmāk izvēlējās dzīvot Ventspilī.

Rīgas Latviešu biedrības vadība: otrais no kreisās Vilis Altbergs. Uzņemts laikā starp 1885. un 1892. gadu. Fotogrāfs nav zināms. Foto no Latvijas Nacionālā arhīva kolekcijas
Rīgas Latviešu biedrības vadība: otrais no kreisās Vilis Altbergs. Uzņemts laikā starp 1885. un 1892. gadu. Fotogrāfs nav zināms. Foto no Latvijas Nacionālā arhīva kolekcijas
Rīgas Latviešu biedrības nams (1869–1908) Pauluči ielā (tagadējā Merķeļa iela). Uzņemts laikā starp 1900. un 1908. gadu. Fotogrāfs nav zināms. Foto no Latvijas Nacionālā arhīva krājuma
Rīgas Latviešu biedrības nams (1869–1908) Pauluči ielā (tagadējā Merķeļa iela). Uzņemts laikā starp 1900. un 1908. gadu. Fotogrāfs nav zināms. Foto no Latvijas Nacionālā arhīva krājuma

Būtiska bija arī Altberga aktīvā iesaiste sabiedriskajā darbā. “Starp 80. un 90. gadiem maz bija Rīgā tādu biedrību, pie kurām viņš nebūtu dalību ņēmis”, raksta viņa laikabiedrs, grāmaizdevējs Jānis Alfrēds Kukurs. Altbergs darbojās vairākās organizācijās, no kurām kā nozīmīgākās minamas Pārdaugavas Latviešu Labdarīšanas biedrība un Rīgas Latviešu biedrība, kurā viņš bija viens no Derīgu grāmatu nodaļas dibinātājiem, teātra komisijas bibliotekārs un runas vīrs, kā arī 1886. gadā piedalījās biedrības statūtu izstrādāšanā. Kad sabiedrībā radās opozīcija pret laikrakstu “Baltijas Vēstnesis” un tika nolemts izveidot otru dienas avīzi “Dienas Lapa”, Altbergs uzņēmās jaunā laikraksta saimnieciskās daļas vadītāja pienākumus. Laikabiedri atceras, ka Altbergu mājās mīlēja viesoties tā laika kultūras darbinieki un literāti. Ir zināms, ka Altbergs sniedzis morālu un finansiālu atbalstu topošajiem grāmatu izdevējiem, piemēram, jau minētajam J.A. Kukuram, kā arī ziedojis grāmatas Rīgas latviešu atturības biedrības “Auseklis” bibliotēkai.

Pirmā pasaules kara gados Vilis Altbergs emigrēja uz Krieviju, kur kādu laiku uzturējās pie māsas Maskavā, palīdzēdams viņas grāmatu veikalā. Vēlāk viņš pārcēlās uz Sočiem, pēc tam uz Stavropoli un Kutaisi. Kad beidzot radās iespēja, Altbergs izšķīrās atgriezties Latvijā, taču mājupceļā saslima un 1920. gada 20. aprīlī Orlā nomira.

“Lai Altberga tēva dzīve un darbi der mums kā piemērs, ka ne vis tie lielie kapitāli, jeb lielie veikali ir pats galvenais, bet darbs, pie kura cilvēks kā radītājs ķeras, tad mēs būsim savas skaistās Latvijas cienīgi pilsoņi.” (J. A. Kukurs).

 

Izstādei izvēlētas sešas izcilas personības, katra no kurām pārstāv vienu no sešiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem (šoreiz apzināti atstājot malā galvaspilsētu) – ģeogrāfiskās viņu darbības vietas būs atrodamas stilizētā Latvijas kartes kontūrā:

Turpmākajās nedēļas līdz izstādes atklāšanai Bibliotēku portālā pastāstīsim par katru no tiem.

Izstādes atklāšana notiks starptautiskās zinātniskās konferences “Izdevējdarbība un nācija” pasākumu kopas ietvaros. Plānots, ka vēlāk izstāde pārtaps par ceļojošo un tiks piedāvāta izvietošanai ar aplūkoto personību darbību saistītajos, kā arī citos mūsu valsts reģionos.

 

Rakstu sagatavoja:
Elita Vīksna
LNB Bibliotēku attīstības centrs
Nozaru informācijas eksperte
elita.viksna@lnb.lv