Rīgas Centrālā bibliotēka aicina pievienoties savam kolektīvam galveno bibliotekāru/-i ŠAMPĒTERA filiālbibliotēkā.

Galvenie pienākumi:

 • Kvalitatīvu bibliotekāro pakalpojumu sniegšana bibliotēkas lietotājiem;
 • Bibliotēkas krājuma pārzināšana un saglabāšana;
 • Tematisko izstāžu un lasīšanu popularizējošu pasākumu organizēšana;
 • Darbs ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE.

Prasības:

 • Augstākā izglītība (var būt students) – bibliotekārā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vēlama spēja sazināties divās svešvalodās;
 • Iepriekšēja pieredze bibliotekārajā darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Labas komunikācijas un sadarbības spējas, iniciatīva, spēja strādāt komandā;
 • Augsta precizitāte veicot darbu;
 • Spēja pieņemt lēmumus un patstāvīgi apgūt jaunas prasmes;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • Sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu;
 • Draudzīgu un profesionālu kolektīvu;
 • Apmācību un zināšanu papildināšanas iespējas;
 • Teicamus darba apstākļus un modernu tehnisko nodrošinājumu;
 • Sociālās garantijas;
 • Pilnas slodzes darbu, izaugsmes iespējas;
 • Atalgojumu 905,00 euro (pirms nodokļu nomaksas);
 • Darba vieta Rīgā, Lielirbes ielā 6.

Informācija pretendentiem:

 • CV un pieteikuma vēstuli ar norādi “galvenais bibliotekārs RCB Šampētera filiālbibliotēkā” līdz
  26.05.2023. ieskaitot sūtīt uz e-pastu rcb@riga.lv vai pa pastu: Brīvības iela 49/53, Rīga, LV –
  1010.
 • Informācija par atlases rezultātiem tiks sniegta tiem pretendentiem, kuri būs saņēmuši
  uzaicinājumu uz pārrunām.
 • Informējam, ka pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu
  atlases nodrošināšana. Personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas Centrālā bibliotēka. Pēc
  konkursa rezultātu paziņošanas pretendentu personas dati tiks uzglabāti 2 gadus.

Datu apstrāde
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu
aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu
95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – VDAR) 13. pantu, Rīgas Centrālā
bibliotēka informē, ka:
1) Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde – Rīgas Centrālā
bibliotēka. Adrese: Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010; tālrunis: 67037121; elektroniskā pasta
adrese: rcb@riga.lv;
2) personas datu aizsardzības speciālists: Rīgas domes Datu aizsardzības un informācijas
tehnoloģiju un drošības centrs. Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; elektroniskā
pasta adrese: dac@riga.lv;
3) Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases
konkursa norisi. Saņemtie pieteikuma dokumenti pilnībā vai daļēji tiks glabāti ne ilgāk kā divus
gadus, lai nodrošinātu Rīgas Centrālās bibliotēkas tiesiskās intereses. Gadījumā, ja Rīgas Centrālā
bibliotēka saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases
procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;
4) ja ar Jums tiks noslēgts darba līgums, tad CV un tam pievienotie dokumenti, pēc nepieciešamības,
var tikt pievienoti Jūsu darbinieka lietai un glabāti personas lietas glabāšanai noteikto laiku;
5) Jums ir tiesības pieprasīt pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem,
lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu minētajam lūgumam,
likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret
apstrādi, kā arī iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā.

 

Informāciju sagatavoja:
Rīgas Centrālā bibliotēka
www.rcb.lv