Latvijas Nacionālā bibliotēka izsludina konkursu uz vakanto Bibliogrāfijas institūta Krājuma veidošanas nodaļas Galvenā bibliotekāra (obligāto eksemplāru saņemšanas jomā) (profesijas kods – 2622 02) amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi:

 • Popularizēt obligāto eksemplāru iesniegšanu dažādām mērķgrupām – valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, autorizdevējiem u. c.; veidot izdevēju izpratni par obligāto eksemplāru būtību un mērķi.
 • Kontrolēt obligāto eksemplāru saņemšanu, veicot datu atlasi par nepiegādātajiem izdevumiem LNB portālā izdevējiem, sekojot līdzi informācijai par Latvijā jauniznākušajiem izdevumiem tīmeklī, preses izdevumos u. c.
 • Veikt regulāru saziņu ar izdevējiem par obligāto eksemplāru piegādi, izmantojot tālruni, e-pastu un LNB portālu izdevējiem; sagatavot informatīvas vēstules, kā arī administratīvos aktus, brīdinājumus un izpildrīkojumus par piespiedu naudas uzlikšanu.
 • Konsultēt par obligāto eksemplāru iesniegšanu.
 • Atjaunināt LNB datus ar aktuālāko izdevēju kontaktinformāciju.
 • Regulāri analizēt obligāto eksemplāru saņemšanas kontroles efektivitāti, sagatavot priekšlikumus, kā pilnveidot obligāto eksemplāru saņemšanas kontroli.

Prasības pretendentam/-tei:

 • Augstākā bibliotekārā izglītība vai augstākā izglītība citā nozarē.
 • Vēlama darba pieredze informācijas resursu komplektēšanā.
 • Pieredze darbā ar lielu informācijas apjomu.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Angļu valodas (vismaz A2 līmenis) un krievu valodas (vismaz B1 līmenis) zināšanas profesionālo amata pienākumu izpildei.
 • Labas digitālās prasmes.
 • Labas sadarbības un komunikācijas spējas.
 • Prasme elastīgi strādāt komandā un individuāli.
 • Prasme noteikt darba prioritātes un plānot savu darbu.
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu vienā no lielākajām un radošākajām kultūras iestādēm Latvijā, kas piedāvā vidi izglītībai, attīstībai un atpūtai.
 • Stabilu atalgojumu (850–980 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām).
 • Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas.
 • Draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai).
 • Izglītības dokumentu kopijas.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2022. gada 25. septembrim, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: vakance@lnb.lv ar norādi “Galvenais bibliotekārs (obligāto eksemplāru saņemšanas jomā)”.

Papildinformāciju par vakanto amata vietu var iegūt, sazinoties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta Krājuma veidošanas nodaļas vadītāju Ansi Gardu, e-pasts: Ansis.Garda@lnb.lv.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f apakšpunktu, Latvijas Nacionālā bibliotēka informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.