Valkas novada Centrālā bibliotēka (reģ. Nr. 9000191255) uz noteiktu laiku aicina darbā galveno bibliotekāru (kods pēc profesiju klasifikatora 26220 2 ).
Darba vieta – Rīgas ielā 22, Valkā

Darba pamatpienākumi:
• Lietotāju apkalpošana automatizētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALISE
• Darbs ar periodiku un lasītavas krājumu
• Nodrošināt bibliotēkas pakalpojumu un piedāvājumu publicitāti
• Piedalīties lasīšanu un bibliotēku popularizējošu pasākumu organizēšanā un norisē
• Pildīt ES informācijas punkta koordinatora darbu

Prasības pretendentiem:
• Augstākā izglītība humanitāro vai sociālo zinātņu jomā (izglītība bibliotēkzinātnē vai informācijas pārvaldībā tiks vērtēta kā priekšrocība) vai 3. līmeņa profesionālā kvalifikācija bibliotēku nozarē
• Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
• Labas komunicēšanas spējas, prasme strādāt komandā

Vēlamā pieredze un prasmes:
• BIS ALISE lietošanas prasmes un iemaņas
• Pieredze bibliotekārajā darbā
• Svešvalodu zināšanas
• Jaunāko informācijas tehnoloģiju pārzināšana

Mēs piedāvājam:
• Pilnu amata likmi (uz noteiktu laiku)
• Atalgojumu (600 EUR pirms nodokļu nomaksas)
• Atbalstu profesionālajā izaugsmē
• Sociālās garantijas

Ja redzat sevi šajā amatā, pieteikumu un CV lūdzam iesniegt līdz 2020. gada 31. martam Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktorei – sūtot pa pastu ar norādi “Pieteikums vakancei” (pasta zīmogs 31. marts) Rīgas ielā 22, Valka, Valkas novads, LV 4701, vai uz e-pastu: liga.rozite@valka.lv

Papildinformācija pa tālruni 26333466, 64723672