Latvijas Nacionālā bibliotēka izsludina konkursu 
uz vakanto Bibliogrāfijas institūta Krājuma veidošanas nodaļas
Galvenā bibliotekāra (krājuma uzskaites jomā) (profesijas kods – 2622 02) amatu (1 amata vieta uz nenoteiktu laiku)

Galvenie amata pienākumi: 

 • Sagatavot eksemplāru izslēgšanas aktus, ievietot tos lietvedības sistēmā un kontrolēt to virzību.
 • Veikt eksemplāru izslēgšanu no bibliotēku informācijas sistēmas, LNB inventāra aktu grāmatām un darba kataloga kartītēm.
 • Sniegt konsultācijas par eksemplāru izslēgšanas procesu.
 • Izpildīt pieprasījumus, pārbaudīt eksemplāru inventāra numurus un cenas; precizēt un labot kļūdainas eksemplāru ziņas.
 • Sistemātiski veidot vai piedalīties dažādu atskaišu par LNB krājumu veidošanā.
 • Piedalīties iekšējo normatīvo dokumentu par LNB krājuma uzskaiti izstrādē.
 • Veikt grupāli uzskaitāmo izdevumu apstrādi un uzskaiti.

Prasības pretendentam/-tei:

 • Augstākā bibliotekārā izglītība vai augstākā izglītība citā nozarē.
 • Vēlama darba pieredze informācijas resursu komplektēšanā.
 • Pieredze darbā ar lielu informācijas apjomu.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
 • Angļu, krievu, kā arī vēlams vācu valodas zināšanas profesionālo amata pienākumu izpildei (vismaz A1 līmenis).
 • Labas digitālās prasmes.
 • Labas sadarbības un komunikācijas spējas.
 • Prasme elastīgi strādāt komandā un individuāli.
 • Prasme noteikt darba prioritātes un plānot savu darbu.
 • Augsta atbildības sajūta un precizitāte.

Piedāvājam:

 • Interesantu un dinamisku darbu vienā no lielākajām un radošākajām kultūras iestādēm Latvijā, kas piedāvā vidi izglītībai, attīstībai un atpūtai.
 • Stabilu atalgojumu (850–980 EUR pirms nodokļu nomaksas) un sociālās garantijas.
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām).
 • Profesionālās pilnveides un izaugsmes iespējas.
 • Draudzīgu un profesionālu darba kolektīvu.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Motivēta pieteikuma vēstule.
 • CV (vēlams atbilstoši Europass CV standarta formai).
 • Izglītības dokumentu kopijas.

Pretendentiem/-ēm pieteikties līdz 2022. gada 25. septembrim, iesniedzamos dokumentus nosūtot uz e-pasta adresi: vakance@lnb.lv ar norādi “Galvenais bibliotekārs (krājuma uzskaites jomā)”.

Papildinformāciju par vakanto amata vietu var iegūt, sazinoties ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliogrāfijas institūta Krājuma veidošanas nodaļas vadītāju Ansi Gardu, e-pasts: Ansis.Garda@lnb.lv.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta pirmās daļas f apakšpunktu, Latvijas Nacionālā bibliotēka informē, ka ir personas datu pārzinis un personāla atlases procesa ietvaros pretendentu iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu augstāk minētā konkursa norisi.