Ar plašu grāmatu klāstu piedalīsies praktiski visi aktīvākie grāmatu izdevēji (Avots, Dienas Grāmata, Jāņa Rozes apgāds, Zvaigzne ABC, Ģimenes psiholoģijas centrs LĪNA, Helios, Latvijas Mediji, Latvijas Rakstnieku savienība, Liels un mazs, LU Akadēmiskais apgāds, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Madris, Prometejs, Kontinents, MicRec, Neputns, Pētergailis, Omnia Mea, Sapņu Spalva, Biznesa augstkolas Turība izdevniecība, Zinātne,  karšu izdevniecība Jāņa sēta, Valodu Māja, Sol Vita, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latviešu valodas aģentūra u.c.).

Gaidāma liela literatūras daudzveidība – dažādu žanru grāmatas un izdevumi, sākot no praktiskās literatūras līdz vēstures un tulkotās literatūras spilgtāko autoru jaunajiem darbiem. Dzejas, valodas prakses izdevumi, vārdnīcas, nošu grāmatas, zinātniskie, izglītojošie, kultūrvēsturiskie, mākslas izdevumi un biznesa literatūra, kas noderēs gan akadēmiskajam personālam, gan skolotājiem, pētniekiem un studentiem. Izdevēji piedāvās arī pētījumus folklorā, psiholoģijā, fantāzijas žanra grāmatas un materiālus pirmsskolas vecuma bērniem lasītprasmes apguvei, literatūru jauniešiem, bērnu grāmatas, grāmatzīmes.

Svētku ietvaros Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieki nodrošinās grāmatu maiņas punktu, kur līdzpaņemto grāmatu ikviens varēs iemainīt pret citu.

Precīzi atspoguļojot būtiskākās tēmas, par ko grāmatniecības nozarē diskutē arī staprtautiskā mērogā, Latvijas Grāmatizdevēju asociācija sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centru rīko starptautisku konferenci “Lasītprasme un lasīšanas veicināšana – izglītotas un demokrātiskas sabiedrības stūrakmeņi”, kurā uzstāsies Eiropas un pat pasaules līmenī atzīti eksperti no Bulgārijas, Igaunijas, Latvijas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas un Vācijas. Programmas caurviju tēmas ir “Grāmatas un lasīšana kā svarīgs vārda brīvības instruments un ierocis pret viltus ziņām”, “Grāmatas un lasīšana kā demokrātiskas un izglītotas sabiedrības pamatvērtība”, kā arī labās prakses piemēri no dažādu valstu lasīšanas veicināšanas pieredzes. Konference norisināsies 3. novembrī LNB Konferenču centrā. Tā notiek projekta “Aldus Up – ceļš uz vienotu Eiropas grāmatu gadatirgu tīklu” ietvaros.

Konferences programma

Apmeklētājus priecēs daudzpusīga kultūras programma un savām interesēm atbilstošus pasākumus atradīs gan liels, gan mazs.
Priekšnesumi uz Centrālās skatuves (1. stāva ātrijā) gan piektdien, gan sestdien mainīsies ik stundu.

Centrālās skatuves programma

Sestdien, kad LNB tradicionāli ir notiek dažādi ģimenēm paredzēti pasākumi, uz pasākumiem Bērnu literatūras centrā (7. stāvā) aicina vairāki bērnu grāmatu izdevēji, bet LNB piedāvā kopā ar rakstnieci Luīzi Pastori iepazīt Latvijas Kultūras kanona puzli “Stāstu stāsts” un apmeklēt ekspozīciju “Latviešu grāmatai – 500”.

Bērnu literatūras centra programma

Rīgas Grāmatu svētku apmeklētāji varēs iepazīties arī ar notikumu ciklam “Latviešu grāmatai 500” veltītu telpisku informatīvu objektu un iegūt izdevumu “Lasāmvietas. Ceļvedis pa lasīšanas vietām 20. gadsimta sākuma Rīgā”.

 

Rīgas Grāmatu svētkus rīko Latvijas Grāmatizdevēju asociācija, to norisi atbalsta Rīgas Dome un Latvijas Nacionālā Bibliotēka.

 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija
gramatizdeveji.lv