Izstādes pamatideja – akcentēt grāmatas nozīmi latviešu rakstu kultūras saglabāšanā un attīstībā, iezīmējot Latvijas vēsturisko novadu grāmatniecības darbinieku lomu un ieguldījumu grāmatu un zināšanu izplatībā. Izstādei izvēlētas sešas izcilas personības; katra no tām pārstāv kādu no sešiem Latvijas kultūrvēsturiskajiem novadiem (šoreiz apzināti atstājot malā galvaspilsētu).

Grāmatnieku ģeogrāfiskās darbības vietas izstādē iezīmētas stilizētā Latvijas kartes kontūrā. Vairāk par izstādes ieceri un katru no tās vēstījumā ietvertajām personībām izlasāms Latvijas bibliotēku portālā ievietotajā publikāciju sērijā. Plašāku informāciju, piekļūstot minētajai tīmekļvietnei, nodrošinās izstādes vizualizācijā izmantotie kvadrātkodi. Līdzās novietotās vitrīnās būs aplūkojami daži raksturīgākie poligrāfiskie izdevumi, kas sniegs priekšstatu par sešu grāmatizdevēju paliekošo devumu latviešu grāmatniecībā.

Izstāde tapusi Latviešu grāmatas piecsimtgades norišu cikla ietvaros, un tā noslēdz šī izcilā grāmatniecības vēstures notikuma 2023. gada norišu vienojošo tēmu “Tekstu izplatība senāk un tagad”, kas galvenokārt bija veltīta grāmatizdevējiem. Izstādes sagatavošanā iesaistīti vairāku LNB departamentu darbinieki, kā arī sadarbības partneri Latvijas reģionos, tā sagatavota ar Kultūras ministrijas finansiālu atbalstu.

Izstāde būs aplūkojama 8. stāva vestibilā LNB darba laikā līdz 2024. gada rudenim; pēc tam tā ceļos pa Latvijas reģionu bibliotēkām un muzejiem – sekojiet informācijai Latvijas Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv, LNB sociālo mediju kontos, ziņu vēstkopās.

Atklāšanas pasākumā Bibliotēkzinātnes lasītavā noklausīsimies izstādes satura veidošanā iesaistīto Latvijas reģionu pārstāvju – Jelgavas Pilsētas bibliotēkas novadpētniecības speciālistes Andras Pootas un Neretas novadpētnieka, Dr.theol., Lutera Akadēmijas docenta Uģa Sildega – stāstījumus; savā pieredzē izstādes veidošanā dalīsies tās autori – LNB darbinieki.

Apmeklēt norisi laipni aicināti Latvijas bibliotekāri un citi grāmatniecības vēstures interesenti.

Informāciju sagatavoja: 
Anda Saldovere
Bibliotēku nozares speciāliste
Bibliotēku attīstības centrs
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
anda.saldovere@lnb.lv