1. Arnold, Taylor, and Tilton, Lauren. (2023). Distant Viewing: computational exploration of digital images. The MIT Press. ISBN 9780262546133.

Attēlu datizrace. Digitālā attēlu apstrāde

2. Cassell, Kay Ann, and Hiremath, Uma. (2023). Reference and Information Services: an introduction. Facet Publishing. ISBN 9781783306329.

Uzziņu pakalpojumi bibliotēkās. Elektroniskie uzziņu avoti
Lasīt anotāciju

3. Informācija un dokumentācija. Bibliotēku snieguma rādītāji: LVS ISO 11620 : 2023. gada 7. septembris, aizstāj: LVS ISO 11620:2019, LVS ISO 11620:2014 = Information and documentation. Library performance indicators. Latvijas Standarts.

Bibliotēku pakalpojumi

4. Informācija un dokumentācija. Gatavība un reaģēšana ārkārtas situācijās: LVS ISO 21110 : 2023. gada 11. maijs. Latvijas Standarts.

Ārkārtas situāciju menedžments. Bibliotēku ēkas. Krājuma organizācija bibliotēkās

5. Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika: LVS ISO 2789 : 2023. gada 5. oktobris, aizstāj: LVS ISO 2789:2016, LVS ISO 2789:2013 = Information and documentation. International library statistics. Latvijas Standarts.

Bibliotēku statistika

6. İsmayılova, Ədibə. (2023). Azərbaycan Milli Kitabxanası – 100 (1923–2023): fotoalbom = Azerbaijan National Library – 100 : photo album. Zərdabi Nəşr. ISBN 9789952554991.

Nacionālo bibliotēku vēsture. Azerbaidžānas Nacionālā bibliotēka

7. Meyer, Jean-Arcady. (2023). The Rise and Fall of the Library of Alexandria. Cambridge Scholars Publishing. ISBN 9781527518704.

Bibliotēku vēsture. Aleksandrijas bibliotēka
Lasīt anotāciju

8. Nordin, Jonas, Strenga, Gustavs, and Sjökvist, Peter (eds.) (2023). The Baltic Battle of Books: formation and relocation of European libraries in the Confessional Age (c.1500–1650) and their afterlife. Brill. ISBN 9789004441200.

Klosteru bibliotēku vēsture Eiropā. Bibliotēku iznīcināšana un izlaupīšana. Kultūras mantojuma repatriācija
Lasīt anotācija

9. Rahvusraamatukogu vana ja uus algus = The past and the new beginnings of the National Library of Estonia. (2021). Eesti Rahvusraamatukogu.

Nacionālo bibliotēku vēsture. Igaunijas Nacionālā bibliotēka

10. Sallinene, I. (sast.) Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2022–2023. Rīgas Centrālā bibliotēka. ISBN 9789934920301.

Bibliotēku darbs. Rīgas Centrālā bibliotēka

Informāciju sagatavoja:
Elita Vīksna
LNB Bibliotēku attīstības centrs
Nozaru informācijas eksperte
zlasitava@lnb.lv
67716048