Atkārtoti izdota Kejas Annas Kaselas un Umas Hīremasas grāmata par uzziņu un informācijas pakalpojumiem. Tā saturu autores izkārtojušas četrās daļās, aprakstot uzziņu darba pamatkoncepcijas un metodes, nozīmīgākos uzziņu avotus, specifiskas tēmas, kur primārais meklēšanas rīks ir interneta resursi, un uzziņu krājuma attīstību un pārvaldību. Salīdzinot ar iepriekšējiem izdevumiem, šajā versijā pievienotas jaunas nodaļas par dezinformācijas riskiem un tās atpazīšanu, par informācijpratību, kā arī par veselības aizsardzību, bērnu un jauniešu auditoriju, mikroagresijas mazināšanu saskarsmē ar lietotājiem un citām aktualitātēm. Kaut arī kā izdevuma mērķauditoriju autores nosauc pieredzējušu uzziņu bibliotekāru ar zināšanām un prasmēm, izdevums noderēs arī viņu topošajiem kolēģiem, kuri vēl tikai gatavojas sākt darbu šajā nozarē.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2024. gada I ceturksnis)