2020. gadā bija paredzēts Rīgā organizēt grāmatniecībai veltītu konferenci, kas būtu notikusi Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Kovida dēļ konference tika atcelta, taču vairāki no paredzētajiem referātiem tika izmantoti jauna izdevuma radīšanā. Rakstu krājumā lasāmas esejas par grāmatu kolekciju un bibliotēku vēsturi Ziemeļeiropā 16. un 17. gadsimtā – laikmetā, kas iezīmējas ar reliģisku šķelšanos un asām sadursmēm gan kultūrā, gan politikā. Daudzas klosteru bibliotēkas tika izlaupītas, grāmatu krājumi – iznīcināti vai konfiscēti. Tādu likteni piedzīvoja arī Rīgas jezuītu kolēģijas un cisterciešu klostera bibliotēkas, par kurām lasāms šajā izdevumā. Citu autoru esejās aprakstīta Dānijas, Zviedrijas, Lietuvas, Polijas bibliotēku vēsture.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2024. gada I ceturksnis)