2002. gadā Ēģiptes prezidents svinīgi atklāja jauno Aleksandrijas bibliotēku – Bibliotheca Alexandrina, tādējādi godinot senlaiku bibliotēku, kas pastāvēja pirms aptuveni divtūkstoš gadiem. Šajā izdevumā stāstīts par tās likteni. Slavenākā sava laika bibliotēka atradās Ēģiptē un par savu izveidošanu var pateikties Ptolemaju dinastijas valdniekiem. Tolaik bija populārs sauklis par visu tā laika grāmatu apkopošanu zem viena jumta, taču patiesais mērķis bija pragmatisks: veidot Aleksandriju kā literatūras un zinātnes centru. Vairākus gadsimtus tā tiešām bija, taču pamazām apstākļi mainījās: daudzi zinātnieki pameta pilsētu. Kaut gan kā iemesls bibliotēkas bojāejai bieži tiek minēts netīši izraisīts ugunsgrēks, patiesais iemesls ir atbalsta un finansējuma trūkums romiešu valdīšanas laikā.

Grāmatas pieejamību skatīt elektroniskajā kopkatalogā.

Jaunākā profesionālā literatūra bibliotēku speciālistiem LNB krājumā (2024. gada I ceturksnis)