2022. gada 3. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 klātienē kultūras centrā “Siguldas Devons” notiks Latvijas bibliotēku novadpētniecības konference “Kultūras mantojuma un novadpētniecības nozīme kopienu veidošanā digitālajā laikmetā”.  Vienlaikus ar konferenci norisināsies Digitālā mantojuma diena.

Šogad bibliotēku novadpētniecības konferences programmu caurvij vairāki aktuāli un savstarpēji cieši saistīti tematiskie bloki – atmiņu institūciju sadarbībā radītās kultūras mantojuma digitālās kolekcijas lokālās kultūrvides atklāšanai, izpētei un izpratnei, pašapziņas un piederības izjūtas vairošanai kopienās, kā arī programmas “Latviešu grāmatai 500” aktualizēšanai, ļaujot no jauna apzināt un izpētīt ar grāmatniecību, bibliotēku un lasīšanu saistītos jautājumus valsts reģionu griezumā.

Novadpētniecības konferences mērķis  uzsvērt lokālā kultūras mantojuma pieejamību digitālā vidē, tā nozīmību un lomu mūsdienu sabiedrībā; stiprināt bibliotēku novadpētniecības darbu Latvijas reģionu bibliotēkās, piedāvājot digitālā mantojuma atbalsta instrumentus lokālās kultūrvides sekmīgai apzināšanai, izpētei un popularizēšanai; veicināt atmiņas institūciju savstarpējo tīklošanos un iedvesmot bibliotēkas iesaistīties programmas “Latviešu grāmatai 500” aktivitātēs, izgaismojot katras bibliotēkas un tās krājuma īpašo un unikālo nozīmi pasākumu cikla norisēs.

Digitālās mantojuma dienas mērķis veicināt izpratni par zināšanu pārnesi un jaunu prasmju nozīmi digitālajā laikmetā, par ieguvumiem, apvienojot atmiņas institūciju un citu kolekciju veidotāju kultūras mantojuma materiālus digitālajā telpā vienuviet, kā arī parādīt sadarbības rezultātā tapušas kultūras mantojuma digitālās kolekcijas novadpētniecībai.

Digitālā kultūras mantojuma dienas apmeklētāji varēs iegūt izsmeļošu informāciju par digitālajiem  resursiem. Datorizētās darbstacijās  notiks  digitālo resursu praktisko pielietojumu demonstrācija, konsultācijas ar Latvija Nacionālās digitālās bibliotēkas (LNDB) speciālistiem un digitālo resursu pārstāvjiem.

Dienas gaitā LNB speciālisti Siguldas izglītības iestāžu skolēniem, pedagogiem un citiem interesentiem stāstīs, kā mācībās un personīgajā izaugsmē izmantot LNDB kolekciju, Nacionālās enciklopēdijas un Latvijas kultūras kanona saturu.

Pieteikuma anketa pieejama šeit. Pieteikšanās līdz 2022. gada 20. septembrim.

Konferences programma.

 

Informāciju sagatavoja:
Evija Vjatere
LNB Bibliotēku attīstības centrs