Konferenci organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar kultūras centru “Siguldas Devons”, tās mērķis bija uzsvērt lokālā kultūras mantojuma pieejamību digitālā vidē, tā nozīmību un lomu mūsdienu sabiedrībā; stiprināt bibliotēku novadpētniecības darbu Latvijas reģionu bibliotēkās, piedāvājot digitālā mantojuma atbalsta instrumentus lokālās kultūrvides sekmīgai apzināšanai, izpētei un popularizēšanai; veicināt atmiņas institūciju savstarpējo tīklošanos un iedvesmot bibliotēkas iesaistīties programmas “Latviešu grāmatai 500” aktivitātēs, izgaismojot katras bibliotēkas un tās krājuma īpašo un unikālo nozīmi pasākumu cikla norisēs.

Konferences prezentācijas pieejamas šeit.

 

Informāciju sagatavoja:
Evija Vjatere
LNB Bibliotēku attīstības centrs
evija.vjatere@lnb.lv