Programma būs 8 darbnīcu cikls: katrs cikls ietver klātienes tikšanos (vidēji 1 reizi mēnesī, plānots – piektdienā) un padziļinātus patstāvīgos darbus (referāti, prezentācijas, nodarbību plānošana u.c.).

Programmas mērķauditorija: bibliotēku darbinieki, kas jau nodarbojas ar izglītojošo darbību pieaugušo auditorijai, vai kuri vēlas šo virzienu savā darbā attīstīt.

Mentoringa programmas būtība ir veidot zināšanu pārnesi un sniegt cilvēcisku atbalstu, lai palīdzētu sasniegt rezultātus un rast risinājumus. Mentora darbs ir brīvprātīga funkcija – mentori strādā kā konsultanti un virzītāji, sniedzot zināšanas un aicinot skatīties uz tematu no cita redzespunkta.

Programmā tiek veicināta savstarpēja uzticēšanās un ievērota konfidencialitāte. Svarīga ir abpusēja refleksija.
Lai mentoringa programma izdotos, dalībniekam pašam jāzina savi mērķi un ko viņš no mentora un programmas sagaida, lai mentors zinātu, kādu atbalstu sniegt.

Lai gan programmas saturs tiks pielāgots atbilstoši dalībniekiem, plānotās iekļautās tēmas ir: bibliotēkas izglītojošā darbība, tās virzieni, mērķi, būtība; bibliotekāra profesija un izglītojošā darba vieta tajā; pedagoģijas un andragoģijas zinātne; izglītojošās darbības mērķauditorijas, pieaugušie kā atsevišķa grupa; metodes un paņēmieni nodarbības bagātināšanai; izglītotājam nepieciešamās kompetences; nodarbību plānošana un tematiskais plāns; nodarbības vadīšana.

 

 

Mentores ir Kompetenču attīstības centra speciālistes Agnese Pašāne un Viktorija Gramakova.

Programmas norise: 2023. gada februāris–novembris.

Programmas noslēgumā dalībnieki saņems apliecības.

 

Pieteikšanās līdz 25. janvārim šeit. Piezīmju laukā jāieraksta motivācija – pāris teikumos raksturojiet, kāpēc vēlaties programmā piedalīties.

Pirms pieteikšanās aicinām apsvērt, vai jums būs laika un enerģijas resursi programmas apguvei. Lai gan mentorings paredz dalībnieku brīvprātīgu dalību, lai programmu apgūtu pilnībā, jāpiedalās visās 8 klātienes mācībās, kā arī jāpilda uzdotie mājasdarbi. Ja dalībnieks šīs prasības nepilda, dalību programmā turpināt nevar.

 

Pagājušā gadā tika īstenota mentoringa programma RGB metodiķiem, par to varat izlasīt šeit.

Informāciju sagatavoja:
Agnese Pašāne
LNB Kompetenču attīstības centra vadītāja
Agnese.Pasane@lnb.lv