“Kādreiz maziem bērniem mācīja – neņem konfektes no svešiem cilvēkiem un nekāp svešiem līdzi mašīnā. Pasaule ir mainījusies, un mūsdienās mums ikvienam ir arī jāmācās, kā neuzķerties uz muļķību pārdevējiem sociālajos tīklos, kuri līdzīgi mēģina mūs vest neceļos. Mums katram jāizturas kā digitālam detektīvam, lai spētu izvērtēt informāciju un noorientēties pasaulē,” uzsver viens no e-kursa autoriem Dr. Mārtiņš Hiršs.

Gatavojoties 11. Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļai, kas tiek atzīmēta šonedēļ, medijpratības un kritiskās domāšanas pasniedzēji ar 10 gadu pieredzi izveidojuši ikvienam pieejamu e-kursu ar interesantiem piemēriem, aizraujošiem attēliem un noderīgiem infografikiem. Šis e-kurss būs īpaši noderīgs skolotājiem, kuri māca kritisko domāšanu un medijpratību. Katra apskatītā tēma papildināta ar praktiskiem uzdevumiem, kuri ļauj viegli nodemonstrēt apskatīto tēmu citiem. E-kurss pieejams, klikšķinot šeit.

E-kursu veido trīs moduļi. Pirmais modulis pievēršas informācijai digitālajā pasaulē, kurā visi dzīvojam. Tajā tiek skaidrots, kādēļ šokējoši, sensacionāli un sagrozīti stāsti izplatīsies daudz labāk nekā fakti un stāsts “viss ir kārtībā”. Otrā sadaļa pievēršas domāšanas kļūdām, kas piemīt mums visiem, un skaidro kā muļķību pārdevēji izmanto mūsu psiholoģiju un loģikas kļūdas, lai mūs apmuļķotu. Trešais modulis pievēršas dažādiem manipulācijas paņēmieniem un tam, kā tos atpazīt.

“Neviens cilvēks nepiedzimst kā perfekts kritisks domātājs. Tā ir prasme, kas jāattīsta visas dzīves garumā, sekojot līdzi mainīgajai pasaulei. Līdz ar to šis kurss ir veidots kā palīgs ikvienam ceļojumā kritiskākas domāšanas virzienā,” norāda kursa veidotāju komanda.

Šis e-kurss izveidots ar “Erasmus+” atbalstu un apgūstams bez maksas.

Kursa saturu veidojusi Skeptiskās biedrības komanda ar 10 gadu pieredzi kritiskās domāšanas un medijpratības apmācību vadīšanā: Dr. Mārtiņš Hiršs, Dr. Liene Spruženiece, Mg. Līva Štāle-Potaičuka, Mg. Juris Baltačs, Mg. Dmitrijs Trizna un Mg. Mārtiņš Priedols. Skeptiskā biedrība kopš 2010. gada nodarbojas ar zinātnes un kritiskās domāšanas popularizēšanu Latvijā. Biedrība plašāk pazīstama ar saviem ikmēneša zinātnes popularizēšanas pasākumiem “SkeptiCafe“.

 

Informāciju sagatavoja:
Dr. Mārtiņš Hiršs
www.skepticafe.lv