Akcijā “Raksti dzejā” piedalījās bibliotēkas apmeklētāji, kurā apmeklētāji iesaistītījās radošā procesā, kopīgi radot dzejoļus par Talsiem.  Katrs akcijas dalībnieks rindu pēc rindas varēja turpināt iepriekšējā dalībnieka uzrakstīto. Dzejas radīšana notika gan bibliotēkā, gan Dzejas busā (bibliotēkas organizēts vienas dienas maršruts pa Talsu novadu, piestājot vairākās pieturās, kurās notiek dzejas lasījumi un citas aktivitātes), kas devās uz Dundagas pusi.

Dzejas buss piestāj Dundagas pagasta centrālajā bibliotēkā

Pēdējā pieturā – Dundagas pagasta centrālajā bibliotēkā, ovācijām skanot, tapušie dzejoļi tika nolasīti klātesošajiem. Akcijas noslēgumā dzejoļi “devās ielās” – bibliotēkas apkārtnes bruģis pārtapa par lapu, uz kuras sarakstītas dzejas rindas. 

Dzejas nedēļas akcijas rezultējušās izstādē “Dzeja iziet ielās”, kas apskatāma bibliotēkas izstāžu zālē līdz oktobra izskaņai. 

Apmeklētāju kopīgi radītā dzeja  rokrakstos tiks glabāta Novadpētniecības lasītavā. 

Par Dzejas dienu akciju “Dzeja iziet ielās” lasiet Talsu Galvenās bibliotēkas Facebook lapā.

 

Informāciju sagatavoja:
Lita Zandberga
Informācijas resursu apstrādes nodaļas vadītāja
Talsu Galvenā biliotēka
lita.zandberga@talsi.lv