Pasākums tiešraidē būs pieejams Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook lapā.

Preses konferencē piedalīsies:

  • Anita Muižniece, izglītības un zinātnes ministre,
  • Prof. Aija Zobena, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktore, OECD PIAAC vadītāja Latvijā,
  • Asoc. prof. Mareks Niklass, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta vadošais pētnieks, OECD PIAAC datu eksperts Latvijā,
  • Arnis Kaktiņš, pētījumu centra SKDS direktors.

OECD PIAAC ir visplašākais pētījums pasaulē par pieaugušo prasmēm un spēju tās pielietot. Lai iegūtu reprezentatīvus datus, 40 pētījuma dalībvalstīs tiks intervēti vairāki desmiti tūkstoši personu. Latvijā plānots iegūt 7700 iedzīvotāju atbildes. Praktiska informācija.

Latvijā OECD PIAAC īsteno ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „Dalība starptautiskos izglītības pētījumos”.

 

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
prese@izm.gov.lv
67047704, 67047834, 67047893