Svinīgo pasākumu ar stāstījumu par notikumu ciklu “Latviešu grāmatai 500” un īsu ieskatu Latvijas grāmatniecības vēsturē atklāja Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) vadošais pētnieks Mārtiņš Mintaurs. Savukārt, Valkas novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājas Ligitas Drubiņas sagatavotā prezentācija un stāstījums ļāva ieskatīties 20. gadsimta pirmajā pusē Jāņa Rauskas apgādā izdotā un Latvijā ļoti populārā kalendāra “Laiks” (pēc kura prototipa veidots grāmatizdevējam veltītais kalendārs) būtiskākajās iezīmēs. Pasākuma oficiālo daļu noslēdza Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore Līga Tetere ar atskatu par projekta gaitu, ieskatu jaunā kalendāra sadaļās un paldies vārdiem visiem iesaistītajiem: “Viens nav darītājs! Esmu priecīga par LNB piedāvājumu piedalīties šajā projektā. Uzskatu, ka kopā strādājot – bibliotēkas, Valkas novadpētniecības muzeja un LNB speciālisti esam radījuši kvalitatīvu produktu, kas savu vērtību nezaudēs vēl daudzus gadus. Tā ir lieliska iespēja popularizēt vērtības, kuras glabā Valkas novads.”

LNB vadošais pētnieks Mārtiņš Mintaurs
LNB vadošais pētnieks Mārtiņš Mintaurs
Valkas novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Ligita Drubiņa
Valkas novadpētniecības muzeja izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītāja Ligita Drubiņa
Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore Līga Tetere
Valkas novada Centrālās bibliotēkas direktore Līga Tetere
LNB Bibliotēku attīstības centra vadītāja Evija Vjatere
LNB Bibliotēku attīstības centra vadītāja Evija Vjatere

Starp pasākuma apmeklētājiem bija ne tikai projektā iesaistītie uzņēmēji, iestāžu vadītāji, literāti, bet arī vairāku paaudžu Jāņa Rauskas dzimtas pārstāvji. Jāņa Rauskas mazmeita Māra Leite atklāja, ka, šķirstot jaunā kalendāra lapas un redzot tajā apkopoto, atmiņā atausa sajūtas par vecākiem, vecvecākiem un dzimtas mājām Valkā. “Esmu ļoti pateicīga un priecīga, ka tas tiek saglabāts, ka vēsture turpinās,” atzīst Māra. No sveicējiem Valkas novada Centrālā bibliotēka un Valkas novadpētniecības muzejs saņēma atzinīgus vārdus par vietējā kultūras mantojuma popularizēšanu, bagātināšanu un vēstures liecību veidošanu.

Kalendārs izdots Latvijas Nacionālās bibliotēkas un reģionu bibliotēku projekta “Ceļā uz “Latviešu grāmatai 500” Latvijas reģionos: izdevējdarbība un tekstu izplatība senāk un tagad” ietvaros, kuru finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Kalendārs pieejams elektroniskā formātā Valkas novada Centrālās bibliotēkas tīmekļvietnē biblioteka.valka.lv

 

       

 

Informāciju sagatavoja:
Valkas novada Centrālās bibliotēkas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Ance Andrējeva-Empele
ance.empele@valka.lv