Laima Klāva stāsta: “Senie preses izdevumi dod lielisku iespēju šodienas jaunatnei iepazīties ar 50 gadus veciem žurnāliem un vēl vecākām mācību grāmatām. Seniori var pakavēties atmiņās par notikumiem, kas aprakstīti senajos izdevumos. No sava tēva esmu mantojusi arī dažas mācību grāmatas matemātikas zinātnēs, latviešu valodas apguvei, vēstures un ģeogrāfijas grāmatas, kā arī mācību grāmatas, kas palīdz apgūt vācu un franču valodu.”

Vienā no vissenākajiem žurnāliem “Atpūta” var iepazīties ar jaunākajiem rakstnieku romāniem, ar interesantajiem un saistošajiem J. Dreslera zīmējumiem. No fotogrāfijām senajos žurnālos var gūt priekšstatu par valsts prezidenta K.Ulmaņa vizītēm, par sportistu aktivitātēm un izstādēm. Ilustrētais žurnāls “Zeltene” publicē rakstus par ievērojamām Latvijas sievietēm, kā arī par praktiskām lietām – kā pušķot kapus ziemā, par puķēm, kulināriju un rokdarbiem.

Izstādē aplūkojamie preses izdevumi ir daļa no Latvijas vēstures un apliecina komunistiskās partijas lomu valsts ekonomikas attīstībā. Padomju Savienībā izdoto žurnālu noformējumā un avīžu ievadrakstos dominē komunismu slavinoši attēli un fotogrāfijas.

Laimas Klāvas kolekcija apskatāma līdz 30. novembrim Smiltenes bibliotēkā, Baznīcas laukumā 13.

 

Informāciju sagatavoja:
Smiltenes novada bibliotēka
smiltenesnovads.lv