Vācbaltiešu kultūras mantojums, tostarp muižniecības, garīdzniecības un akadēmiski izglītoto aprindu darbība tautas izglītībā, aizvien tā īsti nav iegūlis sarežģītajā Latvijas vēstures stāstā. Monogrāfijas autore daudzu gadu pētījumu gaitā ir izsekojusi vācbaltiešu garīgās un laicīgās elites centieniem iet līdzi laikmeta garam, pievēršoties sabiedrības zemākās kārtas – zemniecības izglītošanai. Balstoties uz līdz šim zinātniskajā apritē nebijušiem vēstures avotiem, kas iegūluši dažādās atmiņu krātuvēs Latvijā, Igaunijā, Krievijā un Vācijā, autore izseko sarežģītajai, pretrunīgajai un šaubu pilnajai valdošo kārtu politikai tautas izglītībā Vidzemē 19. gadsimta gaitā, kas galu galā veidoja pamatu pirmajai latviešu inteliģences paaudzei.

Izdevums sagatavots valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību” ietvaros.

Izdevumu var iegādāties LNB veikalā “Draugu telpa” (1. stāvā) un eveikals.lnb.lv.

 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Nacionālā bibliotēka
www.lnb.lv