Projekta “Iekļaujošā bibliotēka” 1. posmā RCB darbinieki trijos tiešsaistes semināros dalījās pieredzē par darbu ar personām, kurām ir redzes, dzirdes, kustību vai garīga rakstura traucējumi. Semināru rezultātā tika aktualizēts sociāli atbildīgais darbs, ko veic bibliotēku darbinieki gan ikdienas klientu apkalpošanas darbā, gan sadarbojoties ar dažādām iestādēm, kas aizstāv personu ar invaliditāti intereses. Projekta 2. posms paredz vairākas izglītojošas profesionālu speciālistu lekcijas par vides pieejamības un komunikācijas jautājumiem darbā ar projekta mērķgrupu.

Lektore Santa Survila stāstīja par to, kā īstenot efektīvu komunikāciju ar personām, kurām ir kustību traucējumi. Vienāda attieksme ir pirmais noteikums pozitīvai saskarsmei. Ar personu, kurai ir invaliditāte, jārunā tāpat kā runātu ar jebkuru cilvēku, nefokusējot uzmanību uz viņa invaliditāti. Svarīgs ir acu kontakts, nepastarpināta uzruna, normāls balss tonis un cieņpilna attieksme. Jāņem vērā, ka ne vienmēr cilvēkam ir nepieciešama palīdzība, tādēļ būtiski vispirms noskaidrot, vai un kāda tieši palīdzība ir vajadzīga. Personas ar invaliditāti personīgajā telpā ietilpst arī šīs personas ratiņkrēsls, kruķi, staigulis vai kāds cits pārvietošanās palīglīdzeklis. Lekcijas dalībniekiem tika dota iespēja uz brīdi izmēģināt, kā ir pārvietoties ratiņkrēslā, un cik pieejamas cilvēkam ratiņkrēslā ir bibliotēkas telpas.

Vides pieejamība ir ļoti noteicošs faktors cilvēku ar kustību traucējumiem dzīvē. Ik dienu jāpārvar dažādi šķēršļi. Daudzkārt ir nepieciešama asistenta, atbalsta personas palīdzība, lai varētu dzīvot pilnvērtīgu sociālo dzīvi. Bieži vien cilvēkiem trūkst informācijas par to, kur un kā saņemt palīdzību, piemēram, pārvietošanās palīglīdzekļus, kurus ikviens, kam ir tāda nepieciešamība, var saņemt valstī noteiktajā kārtībā.

Svarīgi, lai sabiedrība parāda savu izpratni un iekļaujošu attieksmi pret personām ar invaliditāti. Ikvienam būtu jāiestājas par cilvēku ar invaliditāti iesaistīšanos sabiedrības aktivitātēs, uzlabojot vides pieejamību un pilnveidojot komunikāciju. Svarīgs ir cilvēks, nevis viņa invaliditāte.

Lekcijas ietvaros tika demonstrēti cilvēku ar invaliditāti interešu aizstāvības nevalstiskās organizācijas “Apeirons” sagatavotie video materiāli par komunikācijas jautājumiem, kā arī dokumentāli video stāsti par iedvesmojošiem cilvēkiem. Šos un vēl citus video ikviens var noskatīties šeit:

https://www.apeirons.lv/videos/etika/

https://www.apeirons.lv/videos/stasti/

Rīgas Centrālās bibliotēkas projekts “Iekļaujošā bibliotēka” saņēma finansiālu atbalstu Rīgas pilsētas Sabiedrības integrācijas programmas projektu konkursā Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestādēm un struktūrvienībām sociālās integrācijas veicināšanas jomā.

 

Informāciju sagatavoja:

Rīgas Centrālās bibliotēkas
Projektu un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Santa Mūrniece