Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola ir starptautiska intensīva tālākizglītības programma, kas sniedz iespēju humanitāro un sociālo zinātņu pētniekiem, pasniedzējiem un studentiem, kā arī arhīvu, bibliotēku un muzeju profesionāļiem apgūt dažādas digitālās pētniecības prasmes – sākot ar iemaņām, kas nepieciešamas darbam ar digitāliem datiem līdz pētniecības rezultātu vizualizācijas prasmēm.

2022. gadā skola tiek rīkota jau ceturto reizi un tajā, kā ierasts, būs iespējams apgūt datu analīzes un vizualizācijas pamatus, strādājot ar programmēšanas valodām Python un R, kā arī tīmekļa datu vākšanas iemaņas. Viens no šī gada īpašajiem fokusiem ir ziņu datu, īpaši digitalizēto laikrakstu, analīze. 26. un 27. jūlijā ar lekcijām uzstāsies divi nozīmīgi vēsturisko laikrakstu digitālās pētniecības jomas pētnieki – Martins Dīrings (Luksemburgas Universitāte) un Jani Marjanens (Helsinku Universitāte). Pilna programma aplūkojama vietnē Digitālās humanitārās zinātnes Latvijā.

Šogad skola tiek organizēta kā hibrīds pasākums gan klātienē, gan attālināti, ir iespējams pieteikties arī atsevišķām darbnīcām un lekcijām. Dalība ir bez maksas. Darba valoda – angļu.

25. jūlijā latviešu auditorijai būs iespēja pievienoties satelītpasākumam “Korpusu analīze NoSketch platformā”. Nodarbības ietvaros dalībnieki tiks iepazīstināti ar topošo Latviešu senākās prozas korpusu un daiļliteratūras tekstu analīzes iespējām, kuras piedāvā korpusu analīzes rīki.

Reģistrācija vasaras skolai un satelīpasākumam: http://www.digitalhumanities.lv/bssdh/2022/registration/.

Baltijas digitālo humanitāro zinātņu vasaras skola tiek rīkota, sadarbojoties Latvijas Nacionālajai bibliotēkai, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūtam un Latvijas Universitātei. Programmas atbalstītāji – Valsts pētījumu programmas projekts “Humanitāro zinātņu digitālie resursi: integrācija un attīstība” (Nr. VPP-IZM-DH-2020/1-0001).

 

Papildu informācija:
Anda Baklāne
Digitālās pētniecības pakalpojumu vadītāja
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: dh@lnb.lv
http://www.digitalhumanities.lv/bssdh/2022/