2022. gada 30. maijā bija skatāma starptautiska konference “Kultūras mantojuma aizsardzība un glābšana krīzes situācijās un katastrofu risku pārvaldība”. To rīkoja Latvijas Republikas Kultūras ministrija un LNB sadarbībā ar UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju.