Manifests ir papildināts ar redzējumu par bibliotēkām kā ilgtspējīgas attīstības virzītājām. Bibliotēkām ir jākļūst par vietām, kur informācija un materiāli ir pieejami visiem, gan tiem, kas var atnākt, gan tiem, kas vēlas to saņemt attālināti un digitālā formātā. Uzsvars likts uz medijpratības attīstīšanu un zinošas sabiedrības veidošanu, neatkarīgi no vecuma vai sociālā statusa. Īpaša uzmanība pievērsta zinātnisku materiālu pieejamībai, neraugoties uz komerciāliem, autortiesību un tehnoloģiskiem šķēršļiem. Bibliotēkām ir jākļūst īpaši atvērtām attiecībā uz marginālām kopienām, iezemiešu kultūrām, cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām. Manifesta mērķis ir labi informēta un demokrātiska sabiedrība.

Lasīt manifestu

 

Informāciju sagatavoja:
Anna Iltnere
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
Bibliotēku portāla redaktore
portals@lnb.lv