Semināra mērķis: izskaidrot pielāgotās literatūras resursu pieejamību un izmantošanu; paplašināt bibliotēkas darbinieku kompetences, piedāvājot pielāgotās literatūras resursus dažādos formātos tiešajai mērķauditorijai.

Semināra programma

Seminārs notiek attālināti platformā ZOOM, lūdzu reģistrēties šeit.

Semināra pieslēgšanās saite tiks nosūtīta dienu pirms semināra.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Kļaviņa
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
ilze.klavina@lnb.lv

Andra Jākobsone
Latvijas Neredzīgo bibliotēkas direktore
andra.jakobsone@neredzigobiblioteka.lv