Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centra (BAC) un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas (LZA TK) Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijas (ID TAK) organizētās ikgadējās konferences mērķis ir daudzšķautņains: aktualizēt informācijas un dokumentācijas jomas terminoloģijas un standartizācijas aspektus, prezentēt to praktisko pielietojumu un attīstību, domājot par nozares izaugsmi un stiprināšanu, kā arī nodrošināt diskusiju platformu, rosinot ideju apmaiņu starp nozares profesionāļiem un citiem interesentiem. Organizatoru iecere ir vienu reizi gadā vienot kultūras mantojuma institūciju profesionāļus un terminoloģijas un standartizācijas darba speciālistus kopīgā jomas aktualitāšu apmaiņas pasākumā, aicinot dalīties informācijā un diskutēt par terminoloģijas un standartu nozīmi un pielietojumu ikdienā.

Kopš 2017. gada ik gadu organizētā konferencē allaž skartas bibliotēkām un citām kultūras mantojuma institūcijām aktuālas tēmas to terminoloģiskā un standartu kontekstā, šajā reizē uzsverot visu kultūras mantojuma institūciju ciešās sadarbības iespējas konkrētajā informācijas un dokumentācijas jomā.
Konferencē varēs klausīties teorijā un praksē balstītus vēstījumus no ilggadējiem terminoloģijas un standartizācijas celmlaužiem, kā arī jaunpienācējiem, tādējādi gūstot iespējami plašu ieskatu aktuālajās tēmās. Sagaidīsim gan pētnieku viedokli kultūras pieejamības un piekļūstamības jēdzieniskās izpratnes veidošanā, gan akadēmiskās vides pārstāvju viedokli terminrades funkcionālajā problemātikā, gan starptautisko un lokālo organizāciju pārstāvju ziņojumus par standartu attīstību un pieejamību, kā arī varēsim iepazīties ar standartu un terminu tulkošanas un izmantošanas dažādajām niansēm profesionālajā vidē.

Konferences mērķauditorija: kultūras mantojuma institūciju speciālisti, terminoloģijas un standartizācijas darba speciālisti un citi interesenti.

Pieteikuma anketa pieejama šeit. Pieteikšanās līdz 2. oktobrim.
Papildu informācija:
LNB Bibliotēku attīstības centrs
LZA TK Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisija
Informāciju sagatavoja:
Aija Uzula

Standartizācijas eksperte

Latvijas Nacionālā bibliotēka

standarti@lnb.lv