Apmācību cikla mērķis ir sniegt teorētiskas zināšanas un bagātinošu pieredzi, lai iedrošinātu kultūras un atmiņas institūciju speciālistus veidot pozitīvas pārmaiņas savās kopienās, iesaistot dažādus kopienas pārstāvjus un veicinot kopienas saliedētību. Nodarbības vadīs British Council pārstāvniecības Latvijā kopienu attīstības konsultante Kristīne Ļeontjeva un neformālās izglītības programmu vadītāja Anita Birzniece.

Nodarbību mērķauditorija ir reģionu muzeju, bibliotēku, arhīvu un galeriju speciālisti, kuri veido vai vēlas veidot aktīvu sadarbību ar vietējām kopienām un savas institūcijas redz kā kopienu centrus. Nodarbībās būs iespējams: iepazīt sevi un citus; veicināt izpratni, ka dažādība ir vērtība; sekmēt redzējumu par dialoga nozīmi kopienu attīstībā; apzināties sevi un citus kā resursu kopienu attīstībā; radīt risinājumus kopienu izaicinājumiem. Projekta īstenotāji cer, ka nodarbības sekmēs muzeju, bibliotēku, arhīvu un galeriju saliedēšanos, sekmējot sektora vienotību kultūras resursu izmantošanā ilgtspējīgas attīstības mērķu jomā.

“Atmiņas institūciju, nevalstiskā sektora un kopienu sadarbība ir būtiska, lai kopīgiem spēkiem izprastu un realizētu muzeju un bibliotēku potenciālu. Šāda partnerība un sadarbība palīdz vairot pārliecību par to, kā efektīvi izmantot resursus, kā arī sniedz institūciju speciālistiem iespēju izprast globālu mērķu pielāgošanas iespējas vietējam kontekstam un izaicinājumiem. Latvijas Muzeju biedrība un Latvijas Bibliotekāru biedrība ir apņēmības pilnas kopā ar sadarbības partneriem būt daļa no vietējām, reģionālām, nacionālām un starptautiskām partnerībām, lai sekmētu kultūras institūciju kā ilgtspējīgas attīstības dalībnieku potenciālu,” skaidro Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde.

Pirmā apmācību cikla nodarbība notiks jau 2023. gada 4. decembrī plkst. 10.00–16.00 Latvijas Kara muzejā. Pārējās četras nodarbības notiks tiešsaistes platformā “Zoom”: 2023. gada 11. un 18. decembrī un 2024. gada 8. un 15. janvārī.

Nodarbību grafiks:
4. decembrī Latvijas Kara muzejā 10.00–16.00. Iepazīšanās nodarbība “Es un mana identitāte”
11. decembrī tiešsaistes platformā “Zoom” 13.00–16.00. Nodarbība “Es un citi”
18. decembrī tiešsaistes platformā “Zoom” 13.00–16.00. Nodarbība “Es un kopiena”
8. janvārī tiešsaistes platformā “Zoom” 13.00–16.00. Nodarbība “Kopienas izaicinājumi “
15. janvārī tiešsaistes platformā “Zoom” 13.00–16.00. Nodarbība “Idejas kopienu iniciatīvām”

Nodarbības notiks latviešu valodā un būs pieejamas bez maksas. 2024. gadā nodarbību cikla dalībniekiem būs iespēja piedalīties projektu konkursā, lai iegūtu finansējumu savas kopienas iniciatīvas atbalstam. Lai pretendētu uz 2024. gadā plānoto projektu konkursa grantu, nepieciešams piedalīties vismaz četrās nodarbībās.

Dalībnieku skaits ir ierobežots, lai pieteiktos apmācību ciklam, aicinām reģistrēties, aizpildot reģistrācijas anketu līdz 29. novembrim.

 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Muzeju biedrība
www.muzeji.lv