Mācību mērķis ir sagatavot medijpratības meistarus – mentorus, kuri apgūtās zināšanas spētu nodot gan citiem kolēģiem, gan sabiedrībai, – kā arī veicināt meistaru savstarpējo tīklošanos, pieredzes un domu apmaiņu.

Apgūstot programmā piedāvāto, dalībnieki pratīs labāk integrēt medijpratības tematu bibliotekārajā darbā, veiksmīgāk orientēties mediju un informācijas vidē gan bibliotekārā darba, gan ikdienas vajadzībām, veicināt savu un citu drošību interneta vidē, izmantot radošas un praktiskas metodes, lai palīdzētu citiem pilnveidot savas medijpratības zināšanas. Tāpat bibliotekāri iemācīsies labāk strādāt ar medijpratības materiāliem un izmantot tos praktiskās aktivitātēs, kā arī noderīgi un jēgpilni izmantot jaunākos informācijas vides rīkus, piemēram, mākslīgo intelektu un jaunākos sociālos tīklus. Mācību gaitā dalībniekiem būs jāpielieto gūtās zināšanas, lai noorganizētu medijpratības aktivitāti savā kopienā.

Programma pirmoreiz īstenota 2018. gadā, bet jaunā formātā semināru cikls aizvadīts no 2022. gada oktobra līdz 2023. gada maijam. Mācību tikšanās notiek reizi mēnesī klātienē vai attālināti, katrā reizē pieredzējušu lektoru vadībā izzinot kādu konkrētu medijpratības jautājumu vai aspektu. Arī jaunā mācību cikla dalībniekiem no 2023. gada oktobra līdz 2024. gada maijam reizi mēnesī tiks piedāvāts izzināt plašu medijpratības jautājumu loku, tostarp medijpratības pamatus un aktuālās tendences, profesionālo literatūru, meistarklašu organizēšanu, medijpratības psiholoģiskos aspektus, drošību internetā, medijpratības materiālu izmantošanu. Tāpat bibliotekāri saņems regulārus jaunumu apkopojumus par medijpratības tendencēm, aktuāliem projektiem un semināriem. Programmas noslēgumā medijpratības meistari saņems apliecinājumus.

Programmā vietu skaits ir ierobežots, tāpēc tiek rīkots atlases konkurss, kurā izvērtējot pieteikumus un izvēloties pretendentus, galvenā vērība tiks pievērsta sadaļai par pretendenta motivāciju. Tāpat jāņem vērā, ka liela pieteikumu skaita gadījumā programmā nevarēs uzņemt divus vai vairāk vienas bibliotēkas darbiniekus.

Pieteikties aicināti publisko bibliotēku, akadēmisko un speciālo, kā arī skolu bibliotēku bibliotekāri no visas Latvijas.

Pieteikšanās līdz 2023. gada 1. septembrim (ieskaitot).
Lai pieteiktos, pretendentiem jāaizpilda anketa, kas pieejama šeit.

Informāciju sagatavoja:
Emīls Rotgalvis
Medijpratības nozares eksperts
Latvijas Nacionālā bibliotēka / Bibliotēku attīstības centrs
+371 20420628 / emils.rotgalvis@lnb.lv / www.lnb.lv