Programmas mērķis ir sagatavot medijpratības meistarus – mentorus, kuri apgūtās zināšanas spētu nodot gan citiem kolēģiem, gan sabiedrībai, – kā arī veicināt meistaru savstarpējo tīklošanos, pieredzes un domu apmaiņu. Organizējot pieteikšanos, saņemti 54 pieteikumi, bet programmā uzņemti 25 dalībnieki, izvēloties bibliotekārus no dažādiem reģioniem un bibliotēku veidiem (publiskās, skolu, akadēmiskās). Programmu noslēdza 23 dalībnieces, saņemot apliecinājumus.

Medijpratības meistaru mācības ietvēra tikšanās reizi mēnesī no oktobra līdz maijam gan klātienē, gan attālināti, katrā reizē izzinot kādu konkrētu medijpratības jautājumu vai aspektu. Aizvadīto mēnešu laikā apskatītas tādas tēmas kā medijpratības pamati, meistarklašu organizēšana, bibliotekāru profesionālā literatūra, medijpratības izglītības metodes, emociju un pārliecību loma informācijas izvērtēšanā, drošība internetā, medijpratības materiālu izmantošana un mākslīgais intelekts. Septiņās nodarbībās ar bibliotekāriem tikās astoņi lektori, tostarp Informācijas drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT.lv pārstāvis Egils Stūrmanis, organizācijas “Medijpratējs” pārstāve Marta Aleidzāne, kolēģi no LNB, kā arī pētnieki un medijpratības pasniedzēji – Agnese Dāvidsone, Mārtiņš Priedols un Klinta Ločmele.

Mācību rezultātā dalībnieki attīstījuši prasmi labāk integrēt medijpratības tematu bibliotekārajā darbā, veiksmīgāk orientēties mediju un informācijas vidē gan bibliotekārā darba, gan ikdienas vajadzībām. Tāpat – veicināt savu un citu drošību interneta vidē, izmantot radošas un praktiskas metodes, lai palīdzētu citiem pilnveidot savas medijpratības zināšanas, kā arī strādāt ar medijpratības materiāliem un izmantot tos izglītojošās aktivitātēs, noderīgi un jēgpilni izmantot jaunākos informācijas vides rīkus, piemēram, mākslīgo intelektu un jaunākos sociālos tīklus.

Medijpratības meistari savas jauniegūtās zināšanas apliecinājuši, veicot individuālo darbu – īstenojot medijpratības aktivitātes savās kopienās gan bibliotēkās, gan ārpus tām. Dalībnieces rīkojušas, piemēram, seminārus par to, kā izvairīties no krāpniekiem internetā senioru auditorijai, kolēģus bibliotēkās iepazīstinājušas ar plašo medijpratības materiālu klāstu, kā arī par sociālajiem tīkliem un medijpratību runājušas ar bērniem un jauniešiem. Sasniegtas pat tādas auditorijas kā sociālo grupu māju iedzīvotāji, kuriem bibliotekāru rīkotās nodarbības bijusi pirmā saskarsme ar medijpratības tēmu. Kopskaitā 23 programmu noslēgušās dalībnieces sarīkojušas medijpratības aktivitātes savās kopienās, kas piesaistījušas nedaudz vairāk par tūkstoš dalībnieku lielu auditoriju. Stāstot par īstenotajām aktivitātēm, vairākas dalībnieces norādīja, ka turpinās rīkot pasākumus savās kopienās, īpaši aktīvi iesaistoties jau šīgada oktobrī gaidāmajā Medijpratības un informācijpratības nedēļā.

Iegūtā medijpratības meistara loma nozīmē, ka mācības noslēgušās bibliotekāres var turpmāk veiksmīgāk darboties kā savu kopienu kontaktpersonas medijpratības jautājumos. Vienlaikus, nodrošinot programmas dzīvotspēju kā bibliotekāru kustībai, mācības noslēgušās bibliotekāres turpinās saņemt regulāru jaunāko informāciju par medijpratības aktualitātēm, atbalstu savām aktivitātēm, kā arī tālākā nākotnē varētu tikt organizēti pat speciāli semināri “Medijpratības meistaru” programmu noslēgušajiem dalībniekiem.

Programma turpināsies 2023. gada rudenī. Pieteikšanās tiks izsludināta jau augustā tepat Bibliotēku portālā un LNB BAC Facebook lapā.

 

Rakstu sagatavoja:
Emīls Rotgalvis
Medijpratības nozares eksperts
Latvijas Nacionālā bibliotēka / Bibliotēku attīstības centrs
+371 20420628 / emils.rotgalvis@lnb.lv / www.lnb.lv