Gaidāmā konference ir daļa no starpnozaru projekta “Ukraina: vēsture, kultūra, identitāte”, kas tika uzsākts 2021. gada 24. augustā, Ukrainas Neatkarības dienā. Projekta iniciatore ir Odesas Nacionālā zinātniskā bibliotēka, un to atbalsta dažādas kultūras, izglītības, zinātnes un valsts institūcijas. Projekta galvenie uzdevumi ir nostiprināt kultūras institūciju lomu Ukrainas vēstures, kultūras, tradīciju un sasniegumu saglabāšanā, izpētē, pētniecībā un prezentācijā; pilnveidot starpkultūru komunikāciju, stiprināt partnerības saites un paplašināt sadarbības tīklu, lai veicinātu Ukrainas kultūras un izglītības telpas attīstību. Iecere ir tādējādi uzlabot zināšanas par Ukrainas bagāto vēstures un kultūras mantojumu un tā ieguldījumu pasaules kultūrā, kā arī stiprināt pilsonisko apziņu un etnisko identitāti.

Konferences mērķis: pulcēt zinātniekus, pētniekus, skolotājus un citus profesionāļus, kas strādā kādā no vēsturiskās atmiņas jomām, un izcelt aktuālās teorētiskās pieejas, jaunus pētījumus, metodes un praksi kultūras atmiņas jomā Ukrainā. Tāpat būtiska ir zināšanu apmaiņa, pētījumu rezultātu publiskošanas veicināšana un turpmāko kultūras, izglītības un izglītības aktivitāšu veicināšana restaurācijas jomā un ukraiņu tautas nacionālās atmiņas saglabāšana.

Apspriežamās tēmas ir šādas:

  • Vēsturisko vietu, pieminekļu, arhīvu materiālu, tradīciju un mantojuma saglabāšana militāro konfliktu kontekstā: starptautiskā pieredze un nacionālā prakse izaicinājumu un draudu pārvarēšanā;
  • Nacionālās kultūrtelpas veidošanās Ukrainā kara un pēckara rekonstrukcijas laikā;
  • Vēsturiskā atmiņa un kultūrtelpa: teorētiskā un metodiskā dimensija;
  • Kultūras, zinātnes un izglītības institūcijas kā vēsturiskās atmiņas pārstāvji;
  • Kultūras un radošo industriju līdzdalība atmiņas politikas īstenošanā: pieredze, prakses, inovācijas;
  • Vēsturiskās atmiņas kultūras veidošanās pašreizējais stāvoklis un izredzes Ukrainas izglītības sistēmā;
  • Personas, notikumi, vietas: novadpētniecība un vēstures un biogrāfijas pētījumi;
  • Pašreizējā prakse vēstures un kultūras mantojuma saglabāšanā, izpētē un popularizēšanā: pieredze, jaunas formas un pieejas;
  • Nemateriālais kultūras mantojums: aizsardzība, izpēte, popularizēšana.

 

Konferencē aicināti piedalīties zinātnieki, pedagogi, vadošie eksperti no Ukrainas un ārvalstu bibliotēkām, arhīviem, muzejiem, novadpētnieki, etnogrāfi, radošo industriju pārstāvji, NVO, valsts un pašvaldību pārstāvji.

Pasākums notiks jauktā formātā (klātienē un tiešsaistē).
Darba valodas: ukraiņu, angļu.

Dalība ir ar iepriekšēju pieteikšanos ŠEIT līdz 2023. gada 15. augustam.

Programma

Visi reģistrētie dalībnieki pasākuma noslēgumā saņems elektronisku sertifikātu.

Plānots konferences materiālu krājums (e-izdevums).

Abstraktus pieņem līdz 2023. gada 20. augustam ar norādi: конференція «Культура історичної пам’яті в Україні», sūtīt uz e-pastu: metodonnb@ukr.net

odnb.odessa.ua

 

Informāciju sagatavoja:
Odesas Nacionālā zinātniskā bibliotēka
odnb.odessa.ua