Konferencē “Nākotnes bibliotēkas un arhīvi” (Libraries and archives of the future: Copyright empowering public mission of culture) tiks aktualizēti jautājumi par bibliotēku un arhīvu rītdienu, kur tiešsaistes klātbūtne tikai pastiprināsies. Lai atmiņu institūcijas pilnībā izmantotu savu potenciālu digitālajā pasaulē, ir vispirms jārod atbildes uz vairākiem ar autortiesībām saistītiem jautājumiem. Vai ir nepieciešamas izmaiņas un kādas? Kas visvairāk nepieciešams bibliotēku un arhīvu lietotājiem?

Atbildes tiks meklētas 3 tematiskās sesijās:

  1. Izmaiņas Autortiesību likumā;
  2. Drošs digitālais izsniegums Polijā;
  3. Autortiesību likums un bibliotēku un arhīvu publiskā misija digitālajā pasaulē – starptautiskas rekomendācijas, piedaloties arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālā attīstības departamenta Autortiesību ekspertam Jurģim Īvānam.

Konference ir atvērta visiem interesentiem – bibliotekāriem, arhivāriem, kultūras iestāžu darbiniekiem, juristiem, aktīvistiem un lēmumu pieņēmējiem un notiks hibrīdrežīmā: gan klātienē, gan attālināti.

Bezmaksas reģistrēšanās konferencei

Konferences programma

Konference notiks angļu un poļu valodās. Tulkojums būs pieejams gan klātienē, gan tiešsaistē.

Konferenci organizē Centrum Cyfrowe sadarbībā ar Future Law Lab (Jagelloņu Universitāte) un Jagelloņu bibliotēka. Konferenci finansē Knowledge Rights 21 un atbalsta Arcadia – Lisbetas Rausingas un Pītera Boldvina labdarības fonds.

www.centrumcyfrowe.pl/librariesandarchives/

 

Informāciju sagatavoja:
Latvijas Bibliotēku portāls pēc publicitātes materiāliem
portals@lnb.lv