2022. gads bibliotēku nozarē ir bijis bagāts ar daudz un dažādiem notikumiem. Viens no tiem – ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas profesionālās kvalifikācijas eksāmens, kad bibliotēku darbinieki, pateicoties darbā uzkrātajai pieredzei, zināšanām un prasmēm pretendē uz kvalifikācijas “Bibliotekārs” iegūšanu, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu.

Kopumā eksāmenā piedalījās 55 dalībnieki no dažādu Latvijas reģionu bibliotēkām (Rīga, Jelgava, Jūrmala, Daugavpils, Liepāja, Rēzekne un Aizkraukles, Augšdaugavas, Bauskas, Dienvidkurzemes, Ērgļu, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Ķekavas, Limbažu, Madonas, Saldus, Siguldas, Talsu, Tukuma, Ventspils novadi).

Eksāmens pirmajai 2022. gada grupai notika no 22. līdz 24. martam. Piedalījās 13 dalībnieki. 12 dalībnieki veiksmīgi nokārtoja eksāmenu un rezultātā saņēma apliecību par profesionālās kvalifikācijas “Bibliotekārs” iegūšanu. Nākamajām divām grupām eksāmens tika īstenots no 14. līdz 16. jūnijam. Piedalījās 22 dalībnieki. Ar eksāmena uzdevumiem veiksmīgi tika galā un rezultātā ieguva kvalifikāciju “Bibliotekārs” un profesionālās kvalifikācijas apliecību 20 dalībnieki. Divām noslēdzošajām 2022. gada grupām eksāmens notika no 7. līdz 9. decembrim. Visi 20 dalībnieki, kuri piedalījās, veiksmīgi nokārtoja eksāmenu un rezultātā ieguva kvalifikāciju “Bibliotekārs” un profesionālās kvalifikācijas apliecību. Sākot no decembra un turpmāk, eksāmens tiks īstenots pēc jaunām, pārskatītām un uzlabotām eksāmena satura vadlīnijām.

Kopumā tika izsniegtas 52 profesionālās kvalifikācijas apliecības ar kvalifikāciju “Bibliotekārs”.

Teicamu rezultātu (9 balles) parādīja divi dalībnieki, septiņpadsmit dalībnieki saņēma vērtējumu 8 (ļoti labi), divdesmit viens dalībnieks ar eksāmena uzdevumiem tika galā labā līmenī (7 balles), 6 (gandrīz labi) balles saņēma četrpadsmit dalībnieki un vērtējumu 5 (viduvēji) saņēma vienpadsmit dalībnieki.

Apsveicam visus kvalifikācijas ieguvējus! Vēlam veiksmi un izdošanos turpmākajā profesionālajā darbībā!

  1. gadā kvalifikācijas eksāmens tiek plānots maijā un novembrī.

 

Sekojiet līdz aktuālajai informācijai KAC tīmekļvietnē macies.lnb.lv.
Visus interesentus aicinām pieteikties kvalifikācijas eksāmenam elektroniski ŠEIT.

 

Informāciju sagatavoja:
Silvija Dzalbe
Kompetenču attīstības centrs
Latvijas Nacionālās bibliotēka
silvija.dzalbe@lnb.lv