Semināra mērķauditorija: Reģionu galveno bibliotēku krājuma komplektēšanas speciālisti

Semināra mērķis: Aicināt uz sarunu reģionu galveno bibliotēku krājuma komplektēšanas speciālistus, lai pārspriestu aktualitātes, dalītos pieredzē un meklētu risinājumus krājuma komplektēšanas un organizācijas problēmjautājumiem, kā arī diskutētu par komplektēšanas avotiem un veidiem.

Lūgums reģistrēties līdz 31. oktobrim. Reģistrācijas forma šeit.

Semināra programma

Seminārā ieplānots laiks bibliotēku viedoklim par krājuma komplektēšanu svešvalodās. Lūdzam pieteikties runātājus jau iepriekš, sūtot e-pastu vai zvanot. Vēlēsimies uzklausīt gan iepriekš pieteiktos viedokļus, gan arī izlases veidā izvēlēsimies no semināra klausītājiem.

Pieslēgšanās saite tiks izsūtīta dienu pirms semināra.

 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Kļaviņa
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
+371 67716045
ilze.klavina@lnb.lv