Lai grāmatu iepirkuma procedūras rezultātā respektētu katras bibliotēkas individuālās krājuma komplektēšanas vajadzības un izstrādāto profilu, kā arī izvairītos no dubulteksemplāru nonākšanas bibliotēku krājumā, publisko bibliotēku darbinieki izteica vēlmi iesaistīties grāmatu nosaukumu un eksemplāru skaita izvēlē.

LNB sadarbībā ar Latvijas grāmatizdevējiem, literatūras un nozaru ekspertiem sagatavoja un piedāvāja reģionu galvenajām bibliotēkām un Latvijas Neredzīgo bibliotēkai potenciālo iepērkamo grāmatu sarakstu, kurā tika iekļauti 362 grāmatu nosaukumi 157 151 eksemplārā no 33 izdevniecībām par kopējo summu 1 440 932 EUR. Katrai reģiona galvenajai bibliotēkai, kā arī Latvijas Neredzīgo bibliotēkai, atkarībā no bibliotēku skaita konkrētajā reģionā, tika piešķirta konkrēta naudas summa grāmatu izvēlei no piedāvātā grāmatu saraksta.

Apkopojot reģionu galveno bibliotēku un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas iesniegto informāciju, grāmatu iepirkuma programmas ietvaros publisko bibliotēku vajadzībām tika iegādātas 362 nosaukumu grāmatas 32 615 eksemplāros no 33 Latvijas izdevniecībām. No kopējā grāmatu skaita 62 % ir oriģinālliteratūra, 38 % – tulkojumi. Pēc grāmatu izdošanas datējuma 23 % ir 2020. gadā izdotas grāmatas, 50 % – 2019. gada izdevumi, bet 27 % – 2018. gadā izdotā literatūra. Pēc tematikas un izdevumu veida 37,3 % ir daiļliteratūra, 39 % – daiļliteratūra bērniem, 9,3 % – memuāru un dokumentālā literatūra, 6,1 % – populārzinātniskā literatūra, 3,8 % – uzziņu literatūra, 4,1 % – zinātniskā literatūra, 0,4 % – attēlizdevumi. Vidējā vienas grāmatas iepirkuma cena ir 10,36 EUR.

No š.g. 28. oktobra Latvijas publisko bibliotēku krājumi pakāpeniski tiek papildināti ar daudzveidīgu un kvalitatīvu Latvijas izdevēju produkciju, veicinot grāmatniecības un izdevējdarbības attīstību, sniedzot būtisku atbalstu autoriem, tulkotājiem un citiem grāmatniecības nozarē iesaistītajiem radošo profesiju pārstāvjiem, tādējādi nodrošinot nozares dzīvotspēju un savstarpējo saikni izdevējs–rakstnieks–lasītājs un augstvērtīga literatūra–kvalitatīva rakstniecība–izglītots, domājošs lasītājs.

Valsts atbalsts grāmatu iepirkumam sniedz iespēju izdevējiem ieguldīt līdzekļus jaunu un augstvērtīgu grāmatu sagatavošanā un izdošanā, kā rezultātā bibliotēku krājumos nonāk daudzveidīga un kvalitatīva literatūra.

 

Informāciju sagatavoja:

Evija Vjatere
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centrs
E-pasts: evija.vjatere@lnb.lv