Aprakstu par mācību norisi un saturu lasiet Latvijas Bibliotēku portālā – 26. oktobra rakstā un 22. decembra rakstā. Ieskatu mācībās un to novērtējumā var gūt arī 6. janvāra prezentācijā, kas demonstrēta reģionu galveno bibliotēku metodiķu seminārā.

Mācību kursa “Modernu un kvalitatīvu digitālo vizuālo materiālu izveide” novērtējums

No 110 šī kursa dalībniekiem, novērtējuma anketu aizpildīja 83 dalībnieki jeb 75 % dalībnieku. Mācību kurss kopumā novērtēts ļoti atzinīgi: 39 % to novērtējuši ar 9, 33 % – ar 10, 22 % – ar 8, veidojot vidējo atzīmi 9 (desmit ballu sistēmā). Visaugstāk – vidējā atzīme 9 (desmit ballu sistēmā) – novērtētas nodarbības par afišu veidošanu, reklāmattēlu izveidi, kustīgo attēlu veidošanu un infografiku veidošanu; nodarbības par kvalitatīvu fotogrāfiju, fotogrāfiju apstrādi un digitālo attēlu ieguvi un video veidošanu un apstrādi novērtētas ar vidējo atzīmi 8 (desmit ballu sistēmā).

Mācību saturu kā aktuālu novērtējuši 92 % dalībnieku; 43 % atzīst, ka mācībās ieguva to, ko no tām gaidīja, 16 % – daļēji ieguva gaidīto, bet 41 % atzīst, ka mācības pārspēja gaidīto. Komentējot faktorus, kas pietrūka, lai mācības sniegtu gaidīto, kursanti atzīmēja, ka bija gribējies vairāk praktisku padomu par fotografēšanu pasākumos, kā arī video veidošanai un apstrādei bija par maz stundu, lai detalizētāk apgūtu, piemēram, video montēšanu.

Iegūtās zināšanas tiks izmantotas, lai veidotu modernus un kvalitatīvus digitālos vizuālos materiālus bibliotēku un muzeju publicitātei: afišas, reklāmas, infografikas, ielūgumus, apsveikumus, video sižetus utt. Veidotie vizuālie materiāli tiks ievietoti bibliotēku un muzeju tīmekļvietnēs un sociālajos medijos, lai popularizētu bibliotēkas un muzejus un to pakalpojumus.

 • Veidošu kvalitatīvas afišas, uzfilmēšu bibliotēkas reklāmas rullīti.
 • Iegūtās zināšanas ietaupa laiku un nodrošina izveidoto vizuālo materiālu daudz labāku kvalitāti nekā pirms kursiem.
 • Apgūtās prasmes noderēs, veidojot organizācijas vizuālo identitāti.
 • Noteikti savā darbā izmantošu iespēju uzņemt video par kādu pasākumu vai notikumu, jo tagad zinu, kā to pareizāk darīt. Turpināšu veidot afišas un fotografēt, bet jau ar uzlabotām prasmēm.
 • Iegūtās zināšanas tiks ļoti plaši izmantotas: reklāmās, bukletos, afišās un citos vizuālajos materiālos bibliotēkai, bērnudārzam, kultūras namam, pagasta pārvaldei.

Digitālie vizuālie materiāli tiks veidoti arī prezentācijām un atskaitēm, izmantoti novadpētniecības darbā, piemēram, veidojot informatīvus materiālus par novada vēsturi. Zināšanas par fotogrāfiju apstrādi tiks liktas lietā fotogrāfiju apstrādē novadpētniecības datubāzes papildināšanai. Muzeji veidos ekspozīciju un izstāžu vizuālo noformējumu; nodarbība par datņu sistematizēšanu muzeju darbiniekiem noderēs, piemēram, elektroniskā gleznu kataloga izveidei. Vairāki kursanti atzīst, ka ir gatavi palīdzēt kolēģiem un konsultēt viņus, kā arī varētu kādu rīku iemācīt bibliotēkas apmeklētājiem.

 • Zināšanas jau turpinu izmantot, veidoju bibliotēkas reklāmas materiālus, infografikas, afišas un sociālo tīklu ierakstus. Vēlos kolēģus iemācīt dažas vienkāršas metodes, kā veidot reklāmas materiālus, izveidot nelielu pamācības video.
 • Pirms ievietošu sociālajos tīklos savas fotogrāfijas, noteikti apstrādāšu, līdz šim to nemācēju un nedarīju. Manas pasākuma afišas tagad būs mūsdienīgi vizuāli noformētas.
 • Iegūtās zināšanas ļaus veidot kvalitatīvākas, modernākas afišas, liks aizdomāties, kā pareizāk fotografēt, kam pievērst uzmanību. Ļoti noderīga bija video veidošanas un apstrādes nodarbība. Līdz šim kādam bibliotēkas draugam bija jālūdz palīdzība apstrādāt video, tagad darīšu to pati!

Mācību kursa “Tiešsaistes pasākumu organizēšana un virtuālo izstāžu veidošana” novērtējums

No 110 šī kursa dalībniekiem, novērtējuma anketu aizpildīja 73 dalībnieki jeb 66 % dalībnieku. Mācību kurss kopumā novērtēts ļoti atzinīgi: 33 % to novērtējuši ar 9, tikpat daudz – ar 8, 15 % – ar 10, 12 % – ar 7, veidojot vidējo atzīmi 8 (desmit ballu sistēmā). Visaugstāk – vidējā atzīme 9 (desmit ballu sistēmā) – novērtētas nodarbības par digitālo attēlu ieguvi un apstrādi; nodarbības par komunikāciju un etiķeti, dizaina pamatiem, virtuālo izstāžu veidošanu, digitālajām prasmēm, tehnoloģiju tendencēm, kiberdrošību, tiešsaistes pasākumu organizēšanu un kvalitatīvu fotogrāfiju novērtētas ar vidējo atzīmi 8 (desmit ballu sistēmā).

Mācību saturu kā aktuālu novērtējuši 86 % dalībnieku; 44 % atzīst, ka mācībās ieguva to, ko no tām gaidīja, 44 % – daļēji ieguva gaidīto, 11 % atzīst, ka mācības pārspēja gaidīto, bet 1 % (viens dalībnieks) nav ieguvis gaidīto. Komentējot faktorus, kas pietrūka, lai mācības sniegtu gaidīto, tika atzīmēts, ka virtuālo izstāžu nodarbībās pietrūka praktiskas informācijas par konkrētiem risinājumiem un rīkiem, kā arī autortiesību speciālista piesaistes, kas izskaidrotu autortiesību jautājumus.

Iegūtās zināšanas tiks izmantotas tiešsaistes pasākumu un virtuālo izstāžu veidošanā bibliotēkās un muzejos, tādējādi paplašinot bibliotēku un muzeju digitālo piedāvājumu.

 • Vairs nejūtos nedroša tiešsaistes pasākumu organizēšanā, veidošu tiešsaistes viktorīnas, virtuālās novadpētniecības izstādes.
 • Veidošu virtuālās izstādes bibliotēkas krājuma popularizēšanai.
 • Veidošu virtuālās izstādes par novadniekiem, labāk varēšu apstrādāt fotogrāfijas.
 • Tiks veidota apjomīga virtuālā izstāde.

Arī šī mācību kursa dalībnieki ir gatavi dalīties iegūtajās zināšanās ar kolēģiem – gan palīdzot un konsultējot, gan ierādot konkrētus resursus un mācot apgūto rīku izmantošanu.

 • Dalīšos savās zināšanās ar kolēģiem, kopīgi veidosim tiešsaistes pasākumus, parādīšu kolēģēm un arī pati darbā izmantošu apgūtos digitālos rīkus.

Mācību kursa “Komunikācijas un sadarbības rīki digitālajā vidē un digitālais un sociālo mediju mārketings” novērtējums

No 60 šī kursa dalībniekiem, novērtējuma anketu aizpildīja 42 dalībnieki jeb 70 % dalībnieku. Mācību kurss kopumā novērtēts ļoti atzinīgi: 45 % to novērtējuši ar 10, 36 % – ar 9, 7 % – ar 8, veidojot vidējo atzīmi 9 (desmit ballu sistēmā). Visas mācību kursa nodarbības – komunikācija un etiķete, digitālo attēlu ieguve un apstrāde, efektīva darbība sociālajos medijos, reklāmattēlu izveide, digitālās prasmes, tehnoloģiju tendences, digitālā mārketinga stratēģija, kiberdrošība un kvalitatīva fotogrāfija – novērtētas ar vidējo atzīmi 9 (desmit ballu sistēmā).

Mācību saturu kā aktuālu novērtējuši 93 % dalībnieku; 39 % atzīst, ka mācībās ieguva to, ko no tām gaidīja, 17 % – daļēji ieguva gaidīto, 43 % atzīst, ka mācības pārspēja gaidīto, bet 1 % (viens dalībnieks) nav ieguvis gaidīto. Komentējot faktorus, kas pietrūka, lai mācības sniegtu gaidīto, tika atzīmēts, ka bija vēlme iegūt padziļinātāku ieskatu un pieredzi digitālās vides rīkos un sociālo mediju mārketinga stratēģijā, tās veidošanā.

Iegūtās zināšanas tiks izmantotas bibliotēku un muzeju darbības uzlabošanā un aktivizēšanā digitālajā vidē, īpaši sociālajos medijos. Kā atzinusi viena no kursantēm, iegūtās zināšanas ievērojami sekmēs kvalitatīvāku bibliotēkas zīmola veidošanu.

 • Aktīvāka un krāsaināka darbība sociālajos tīklos.
 • Kvalitatīvāk tiks veidota mājaslapa, vairāk tiks domāts par darba vietas, datora drošību.
 • Iegūtās zināšanas palīdzēs veidot modernāku un mūsdienīgāku informācijas atspoguļošanu digitālajā vidē.
 • Afišas un citi vizuālie materiāli būs kvalitatīvāki, ieraksti sociālajos tīklos – efektīvāki.
 • Publicitātes materiāli daudz kvalitatīvākā izpildījumā.

Vairāki kursanti atzīmēja, ka iegūtās zināšanas uzlabos viņu komunikāciju gan ar klientiem, gan kolēģiem un sadarbības partneriem.

 • Izzinot digitālo mārketingu, radās lielāka izpratne par klientu piesaistīšanu sociālajos medijos.
 • Iegūtās zināšanas komunikācijā un etiķetē uzlabos komunikāciju ar kolēģiem, sadarbības partneriem un, protams, bibliotēkas lietotājiem.

Daudzi kursanti ir gatavi dalīties iegūtajās zināšanās ar kolēģiem un lietotājiem, kā arī turpināt apgūt tēmas padziļināti un iepazīt jaunus rīkus un platformas.

 • Dalīšos pieredzē ar kolēģēm, turpināšu pilnveidoties – jaunu aplikāciju, rīku pašapguve.
 • Varbūt varētu kādu kopsavilkumu parādīt arī konkrētai auditorijai – lasītāju klubiņam, ģimnāzijas klasei.
 • Viss nezināmais biedē, sākumā bija arī nedrošības sajūta, vai visu apgūšu, bet tagad – tik daudz ko jaunu uzzināju, atklājot tik daudz labu lietu, ka radusies vēlme “rakt dziļāk”. Piemēram, sociālajos tīklos līdz šim ievietoju informāciju un viss, tagad sekoju, kas notiek ar publikāciju: cik skatījumu, kāda ir reakcija. Uz fotogrāfiju skatos un “dzirdu” pasniedzēja komentārus un ieteikumus. Daudz jaunu, agrāk nezināmu rīku, ko var izmantot darbā. Mācību kladīte satur daudz vērtīgas informācijas, kas jāturpina apgūt praksē!

Vairāki kursanti ir gatavi iet solīti tālāk un veidot savas iestādes komunikācijas un digitālā mārketinga stratēģiju.

 • Zināšanas izmantošu, veidojot jaunu iestādes komunikācijas stratēģiju.
 • Mēģināšu izstrādāt vienotus noteikumus un mērķus darbībai sociālajos tīklos, izveidot kaut ko līdzīgu stila grāmatai…

Mācību kursa “Efektīva un droša komunikācija ar mērķauditoriju tīmeklī” novērtējums

No 67 šī kursa dalībniekiem, novērtējuma anketu aizpildīja 41 dalībnieks jeb 61 % dalībnieku. Mācību kurss kopumā novērtēts ļoti atzinīgi: 42 % to novērtējuši ar 9, 29 % – ar 8, 20 % – ar 10, veidojot vidējo atzīmi 9 (desmit ballu sistēmā). Visaugstāk – ar vidējo atzīmi 9 (desmit ballu sistēmā) – novērtētas nodarbības par komunikāciju un etiķeti, infografiku veidošanu, kiberdrošību un efektīvu darbību sociālajos medijos; nodarbība par video veidošanu un apstrādi novērtēta ar vidējo atzīmi 8 (desmit ballu sistēmā).

Mācību saturu kā aktuālu novērtējuši 85 % dalībnieku; 66 % atzīst, ka mācībās ieguva to, ko no tām gaidīja, 24 % – daļēji ieguva gaidīto, 10 % atzīst, ka mācības pārspēja gaidīto. Komentējot faktorus, kas pietrūka, lai mācības sniegtu gaidīto, tika atzīmēts, ka video veidošanas apguvei nepieciešams ilgāks laiks un lēnāks izklāsts.

Iegūtās zināšanas tiks izmantotas darbības uzlabošanai sociālajos medijos, kā arī dažādu digitālo vizuālo materiālu izveidē. Komunikācijas un etiķetes nodarbībās apgūtais sekmēs labāku saziņu ar kolēģiem un lietotājiem, bet kiberdrošībā uzzinātais – veidot drošāku darba vidi.

 • Izmantošu ikdienas darbā, kas saistīts ar sociālajiem tīkliem un saziņu ar klientiem.
 • Sociālo tīklu uzturēšanā un veiksmīgākā saziņā ar lasītājiem.
 • Mēģināsim atdzīvināt “Facebook” lapu, veidošu infografikas par pakalpojumiem.
 • Centīšos vairāk pievērst uzmanību kiberdrošībai; pamēģināšu vairāk darboties ar savu telefonu filmēšanas lauciņā, visticamāk, ka pat iegādāšos kādu no papildierīcēm; noteikti ņemšu vērā dotos ieteikumus par saziņu e-pastā.
 • Ar citām acīm skatos uz efektīvu darbību sociālajos tīklos.
 • Izmantošu infografikas dažādu vizuālo noformējumu veidošanai. Mēģināšu veidot un apstrādāt video bibliotēkas vajadzībām. Izmantošu iegūtās zināšanas par kiberdrošību, strādājot ar datoru.

Vairāki kursanti atzīmējuši, ka dalīsies iegūtajās zināšanās ar kolēģiem un lietotājiem, kā arī izstrādās sociālo mediju komunikācijas stratēģiju.

 • Sniegšu ieteikumus kolēģiem par publicitātes materiālu gatavošanu sociālajiem tīkliem, ieteikšu aktualizēt sociālo tīklu publicitātes vadlīnijas, uzlabošu ziņu kvalitāti sociālajos tīklos.
 • Iegūto zināšanu kopumu izmantošu ikdienā komunicējot ar kolēģiem, dalīšos iegūtajās zināšanās; beidzot izstrādāsim sociālo tīklu komunikācijas stratēģiju, lai, mainoties darbiniekiem, nemainītos komunikācijas stils.

Mācību organizācijas vērtējums

Mācību organizāciju dalībnieki kopumā novērtē ļoti labi; norādītās nepilnības skaidrojamas ar dažādiem objektīviem un subjektīviem apstākļiem, īpaši ar to, ka tik apjomīgas mācības tiešsaistē LNB Bibliotēku attīstības centram bija pirmā šāda veida pieredze, kas turklāt īstenota pilnīgi neplānoti ierobežotā laika periodā. Lielākā daļa ierosinājumu tiks ņemta vērā, organizējot turpmākās LNB Bibliotēku attīstības centra norises un aktivitātes.

 • Par visu bija padomāts. Arī tad, ja kaut kādas problēmas bija, tās veikli tika atrisinātas.
 • Viss bija labi un, ja bija nepilnības, organizatori paši to pamanīja un novērsa. Nākamreiz jau šāda veida kursi būs organizatoriski daudz kvalitatīvāki.
 • Mācību organizācija bija uz 10, formāts lielisks!
 • Organizatoriskā puse bija ļoti augstā līmenī.
 • Viss bija ļoti labi noorganizēts, un organizatori lieliski tika galā gan ar tehniskām, gan praktiskām lietām.
 • Mācību rīkotāji bija atsaucīgi un ļoti sekoja līdzi, lai viss būtu kārtībā.
 • Manuprāt, šīs mācības bija ļoti labi organizētas. Visas iesaistītās personas bija atsaucīgas un gatavas palīdzēt.

Galvenie mācību dalībnieku ierosinājumi:

 • dziļāka un pamatīgāka katras tēmas apguve;
 • detalizētas apgūstamo rīku instrukcijas un pamācības izdales materiālu veidā;
 • garāki pārtraukumi starp nodarbībām ar vienu vismaz 30 minūšu pusdienu pārtraukumu;
 • mazākas grupas, to izveide pēc dažādiem parametriem, piemēram, ar noteikta veida priekšzināšanām un bez tām (prasme darboties ar noteiktiem rīkiem, angļu valodas zināšanas u. tml.);
 • testa un iepazīšanās nodarbība pirms mācību sākuma (gan lai iepazītos ar mācību vidi, gan viens ar otru);
 • jautājumu sesija pēc katras tēmas apguves, kur varētu uzdot iepriekš sagatavotus jautājumus un konsultēties ar speciālistu;
 • uzlabota skaņas un video kvalitāte lektoriem un moderatoriem;
 • atgriezeniskās saites nodarbībās veikt visu dalībnieku mājasdarbu analīzi;
 • nodarbību videoierakstu un lektoru prezentāciju pieejamība;
 • grupu darba aktivitātes, lielāka klausītāju iesaiste;
 • par nodarbību norises laiku mācību dalībnieku domas dalās – vieniem labāk tīk mācības rīta pusē, citiem vakarā.

Galvenās problēmas, kuras, savukārt, novēroja mācību organizatori, un faktori, par kuriem būtu jāpadomā mācību dalībniekiem:

 • kļūdaini norādīti vārdi, uzvārdi, e-pasts, telefons – tiešsaistes nodarbībām korekts e-pasts ir īpaši svarīgs, jo tādējādi mācību dalībnieki var nesaņemt mācību procesam būtisku informāciju;
 • mācību sākumposmā daļai dalībnieku bija tehniskas problēmas ar pieslēgšanos “Microsoft Teams” videi, diemžēl ne visus gadījumus var atrisināt organizators; lai varētu pilnvērtīgi piedalīties mācību procesā, nodrošināties ar nepieciešamajām iekārtām un pārliecināties par to darbspēju ir mācību dalībnieku pienākums;
 • mikrofona lietošanas etiķete – ja nav citu mācību nosacījumu, mācību dalībnieki lielākoties savus mikrofonus tur izslēgtus;
 • divu ekrānu (iekārtu) nepieciešamība, ja kopā ar lektora demonstrētās informācijas skatīšanos jāveic arī praktiski uzdevumi;
 • darbs paralēli nodarbību norisei – nav pieļaujams, ka paralēli nodarbībām tiek veikti citi darbi, mācībām veltāma nedalīta uzmanība.

Ļoti dažāda bija mācību dalībnieku spēja sekot līdzi nodarbību gaitai un saturam, darboties “Microsoft Teams” platformā, kā arī angļu valodas prasmes. Šie faktori ir ļoti individuāli, un ne vienmēr mācību organizatoriem ir iespējams veikt dalībnieku testēšanu pirms mācībām, kā arī veidot grupas pa līmeņiem, tādēļ, piedaloties mācībās, ir jārēķinās ar dažādu mācību tempu un tēmu izklāsta veidu, kas ne vienmēr var atbilst katra mācību dalībnieka īpatnībām. Kultūras ministrijas atbalstīto mācību mērķis bija pilnveidot digitālās prasmes, nevis sniegt pamatzināšanas, un pasniedzēji nodarbību tēmu izklāstu bija pielāgojuši atbilstoši šim nosacījumam.

Īpašs prieks par tiem dalībniekiem, kuri mācību sākumā nejutās droši tiešsaistes programmas izmantošanā, bet ar laiku pierada un iemanījās tajā darboties, tādējādi gūstot ne tikai jaunas prasmes, bet arī pārliecību par sevi un drosmi turpināt strādāt digitālajā vidē.

 • Ja sākumā baidījos, kā būs darboties tiešsaistes programmā, tad ar katru nodarbību bailes pazuda. Liels paldies, ka bija iespēja lejuplādēt nodarbību materiālus, jo ne vienmēr varēju paspēt izsekot līdzi – klausīties un līdzdarboties. Ļoti interesanti kursi, līdz šim vēl tādos nebiju piedalījusies! Esmu gudrāka! Paldies!

Mācību laikā bija novērojama pārlieka mācību dalībnieku koncentrēšanās uz nodarbību videoierakstiem – lai gan mācību dalībnieki anketās augstu novērtējuši iespēju noskatīties nodarbību videoierakstus, jo tas deva iespēju atkārtot mācību vielu un palīdzēja izpildīt mājasdarbus, jāņem vērā, ka šo mācību kontekstā nodarbību videoieraksti netika veikti tādēļ, lai darītu tos pieejamus mācību dalībniekiem, bet gan lai veiktu šo video apstrādi, t. sk. papildināšanu ar tēmas apguvei noderīgu informācijas resursu sarakstiem, izveidojot mācību materiālus citiem nozares speciālistiem, kas mācībās nepiedalījās.

Ja mācību dalībniekiem ir pieejami nodarbību videoieraksti un citi mācību materiāli, piemēram, pasniedzēju prezentācijas, mācību dalībnieku pienākums ir ievērot šo materiālu autortiesības, izmantot tos tikai mācību nolūkiem un nenodot trešajām personām. Lai mācību organizatori būtu droši par šiem jautājumiem, mācību vadlīnijas tika papildinātas ar punktu par to, ka mācību dalībniekiem ir jāparaksta apliecinājums par mācību materiālu autortiesību ievērošanu. Mācību dalībniekiem bija iespējams apliecinājumu atsūtīt divos veidos: 1) parakstītu ar drošu e-parakstu un 2) papīra veidā pa pastu. Tikai 23 % no 280 publisko bibliotēku un muzeju speciālistiem atsūtīja elektroniski parakstītu apliecinājumu, kas ir ļoti mazs rādītājs apstākļos, kad bibliotekāri arvien vairāk konsultē iedzīvotājus digitālo pakalpojumu izmantošanā. Vairāki dalībnieki norādīja, ka apliecinājuma nosūtīšana sagādāja viņiem diezgan lielas problēmas, jo laukos pasta nodaļas ir slēgtas, tādēļ bija jātērē laiks un jābrauc uz tuvāko pasta nodaļu. E-paraksta ieviešana atrisinātu šo problēmu, kā arī atvieglotu citu pakalpojumu izmantošanu un popularizēšanu iedzīvotājiem.

Diemžēl daļai mācību dalībnieku bija vērojama ne pārāk godprātīga attieksme pret mācībām vai arī, piesakoties mācībām, netika pietiekami izvērtēta ikdienas darba noslodze, kuras dēļ tika pārsniegts mācību vadlīnijās noteiktais nodarbību kavējuma un mājasdarbu neizpildes limits, lai pēc mācību noslēguma saņemtu apliecību par iegūtajām zināšanām. Apliecības nav izsniegtas: 10 % Vidzemes grupas dalībnieku, 7 % Latgales grupas dalībnieku, 6 % akadēmisko bibliotēku grupas dalībnieku, 4 % Zemgales grupas dalībnieku un 3 % Rīgas un Pierīgas grupas dalībnieku. Vienīgā grupa, kur apliecības ir izsniegtas visiem grupas dalībniekiem, ir Kurzemes grupa.

Taču ļoti daudzi dalībnieki pret mācībām izturējās ļoti apzinīgi un izmantoja visas iespējas šo mācību ietvaros pilnveidot savas zināšanas un iemaņas. Simtprocentīgs nodarbību apmeklējums un mājasdarbu izpilde ir 52 % dalībnieku Latgales grupā, 46 % dalībnieku Zemgales grupā, 44 % dalībnieku Kurzemes grupā, 43 % dalībnieku Vidzemes grupā un 37 % dalībnieku Rīgas un Pierīgas grupā. Akadēmisko bibliotēku grupā simtprocentīgs nodarbību apmeklējums ir 78 % dalībnieku, mājasdarbus šī grupa nepildīja, jo to neparedzēja mācību apjoms.

 • Organizācija bija laba – laikā atsūtīti materiāli, saprotami mājasdarbi, adekvāts to izpildīšanas termiņš, katrā pieslēgšanās reizē LNB speciālisti bija klātesoši un atbalstoši gan lektoram, gan auditorijai.
 • Mājasdarbi bija labs veids, lai nostiprinātu zināšanas.
 • Izcili noorganizētas mācības, viss laicīgi paziņots, ievērots laika grafiks, mājasdarbus arī bija patīkami pildīt, jo tas kustina radošumu.
 • Patika, ka bija sadalīts dienā pa dažām stundām. Zinot laicīgi grafiku, var pielāgoties. Patika, ka bija arī mājasdarbi, tas tomēr disciplinēja un lika sekot līdzi.
 • Kopumā ļoti labi organizētas mācības. Visvairāk patika tas, ka visi materiāli pieejami vienuviet un nav jāizmato dažādas saites katrā mācību stundā.
 • Ļoti patika, ka paralēli lekcijai bija arī praktiski uzdevumi un jautājumi klausītājiem. Paldies par iespēju piedalīties šajos kursos par šobrīd tik aktuāliem jautājumiem darbā attālinātā režīmā!

Mācību vērtējums kopumā

Arī mācības kopumā dalībnieki vērtē ļoti atzinīgi, augstu novērtējot gan tēmu izvēli un lektoru sniegumu, gan tiešsaistes risinājumu un pozitīvo mācību gaisotni, kā arī izsakot gatavību arī turpmāk piedalīties šāda veida mācībās.

 • Vēlos izteikt ļoti lielu pateicību par šiem kursiem – gan idejas autoram, gan visiem realizētājiem un pasniedzējiem. Iegūtās zināšanas ir vērtīgas un ļoti noder ikdienas darbā. Bibliotēkas šobrīd ir pārmaiņu priekšā, tāpēc katra iespēja papildināt un paplašināt zināšanas ir jāizmanto, lai celtu profesionālo līmeni un spētu “iet līdzi laikam”.
 • Ļoti interesanti lektori un daudz jaunu un vērtīgu zināšanu. Paldies organizatoriem un visai komandai, jūs bijāt izcili!
 • Nodarbības bija ļoti profesionālas, gribētu vēl tādās piedalīties.
 • Patika, ka mācības bija tiešsaistē un nebija jāmēro nogurdinošais ceļš līdz mācību norises vietai – piecas minūtes pirms nodarbības pieslēdzies, pēc beigām atslēdzies, un vari turpināt ikdienas darbu. Ļoti liela laika ekonomija.
 • Mācības ļoti patika nepiespiestās un draudzīgās vides dēļ.
 • Paldies par kursiem – bija grūti, bet vērtīgi!
 • Tā bija interesanta un vērtīga pieredze. Šajā laikā, kad mainās komunikācijas paradumi, gūtās zināšanas ļauj justies drošāk, ir radusies pārliecība, ka arī šādā režīmā var strādāt.
 • Ļoti labs veids kā organizēt mācības – attālināti arī var brīnišķīgi apgūt lietas! Sevišķi ņemot vērā Covid-19 situāciju, kā arī cilvēkiem, kuri dzīvo tālu no Rīgas!
 • Ļoti izcila iniciatīva! Mūsdienu digitālajā laikmetā šāda veida mācības ir visērtākais veids jaunu zināšanu apguvei.
 • Paldies! Man viss patika. Ļoti labprāt mācītos vēl šāda veida apmācībās.
 • Esmu gandarīta par piepildīto laiku un iegūtajām zināšanām.
 • Lektori bija brīnišķīgi, saprotoši! Nebija jājūtas neveikli, ja ko nezināju vai nesapratu.
 • Saturīgas lekcijas pozitīvā gaisotnē. Paldies!
 • Nodarbību tēmas bija pārdomāti izvēlētas un viena otru papildināja.
 • Vēlos izteikt pateicību par izteikti pārdomāto mācību programmu, ļoti patika praktiskie lektoru ieteikumi, iespēja diskutēt par ieteicamākajiem situāciju risinājumiem, lieliski motivēja arī praktiskie uzdevumi, kad varēja trenēt iemaņas. Mācības izdevās izcili! Liels paldies!
 • KM mācības bibliotēku un muzeju darbinieku digitālo prasmju pilnveidei bija ļoti vērtīgas, savlaicīgas un vajadzīgas. Tās norādīja profesionālās attīstības virzienus. Mani ļoti apmierina šī zināšanu apguves forma, jo ļauj zināšanas apgūt neizejot no komforta zonas, ekonomē laiku un resursus. Noteikti arī turpmāk gribētu mācīties tiešsaistē.
 • Mācību process apstiprināja, ka šādā formā var notikt kvalitatīva un noderīga apmācība, netērējot laika resursus ceļam. Novēlu, lai ir vairāk attālināto apmācību iespēju par dažādām kultūras iestādēm aktuālām tēmām!
 • Šādi organizētam mācību saturam ir liels potenciāls. Ļoti ceru, ka līdz ar Covid-19 ēras beigām šādā veidā organizētu mācību skaits nesaruks.

Ko vēl vēlas apgūt bibliotēku un muzeju speciālisti

Protams, aptaujā tika iekļauts jautājums par to, ko vēl bibliotēku un muzeju speciālisti vēlētos apgūt šādu tiešsaistes mācību veidā. Daudzi mācību dalībnieki atzina, ka vēlētos kursos piedāvātās tēmas apgūt padziļināti. Tā kā nodarbību tēmas dažādām grupām atšķīrās, dalībniekiem ir liela interese par tēmām, kas tika apgūtas citās grupās. Vēl ir ierosinājums šāda veida kursus rīkot ar noteiktu regularitāti, piemēram, reizi divos gados, jo digitālā vide attīstās ļoti strauji, un rīki, kurus lietojam šobrīd, ne tikai pilnveidojas, bet arī mainās.

Bibliotēku un muzeju speciālistu aptaujas anketā minētās tēmas turpmākai zināšanu un prasmju pilnveidei var iedalīt šādās grupās:

 • autortiesības un personas dati;
 • tehniskas un praktiskas zināšanas par noteiktu platformu un rīku izmantošanu (“Google”, “Adobe”, “Youtube”, “Coreldraw”, “Photoshop”, “Excel”, “Inkscape” u. c.);
 • medijpratība un informācijpratība, t. sk. praktiskas nodarbības dažādu datubāzu izmantošanā;
 • e-pakalpojumi, attālinātie pakalpojumi;
 • digitalizācija;
 • interaktīvas digitālas spēles, konkursi, nodarbības, ekskursijas u. tml. iespējas, izmantojot dažādus IKT risinājumus, interaktīvu elektronisko bukletu veidošana;
 • mācību kursu sagatavošana izmantošanai tiešsaistē;
 • audio un video apstrāde;
 • animācija, multimediju dizains;
 • tīmekļvietņu (mājaslapu) veidošana, mobilo lietotņu veidošana, programmēšana;
 • atvērtās piekļuves resursu kvalitātes kritēriji;
 • izglītojošā darba organizēšana, pedagoģiskās metodes dažādām mērķauditorijām;
 • inovācijas, ideju ģenerēšana;
 • projektu izstrāde un vadība;
 • pasākumu rīkošana, scenāriju plānošana;
 • publiska uzstāšanās;
 • labas prezentācijas veidošanas pamati, t. sk. tiešsaistes rīki prezentāciju veidošanai;
 • lietvedība, arhīva veidošana;
 • pareiza novadpētniecības materiālu saglabāšana un apstrāde (bibliotēkām), dažādu priekšmetu glabāšana un restaurācijas pamati (muzejiem);
 • psiholoģija, darbs un komunikācija ar dažādām mērķgrupām (piemēram, bērniem, jauniešiem, senioriem, marginālajām grupām), cilvēka informacionālā uzvedība, konfliktsituāciju risināšana, pozitīva iespaida un pozitīvas attieksmes raisīšana, literāro interešu veidošana;
 • bibliotēkas pakalpojumi klientiem ar īpašām vajadzībām;
 • stāstu veidošana;
 • interjera dizains, gaumīga telpu iekārtošana;
 • kompozīcijas pamati, krāsu mācība;
 • darba drošība, fiziskā un garīga veselība, t. sk. strādājot attālināti;
 • literatūras, valodniecības, kultūrvēstures jautājumi;
 • pētniecības prasmes;
 • tekstveide, publikāciju sagatavošana;
 • angļu valoda.

Mācību mērķis – jauni un uzlaboti bibliotēku un muzeju pakalpojumi

Kā rakstīts mācību vadlīnijās, mācību dalībniekiem ir pienākums aktīvi dalīties iegūtajās zināšanās un prasmēs ar kolēģiem un pilnveidot esošos un attīstīt jaunus bibliotēku un muzeju pakalpojumus, tādēļ mācību organizatori cer, ka tuvākajā laikā sagaidāms uzrāviens bibliotēku un muzeju digitālo pakalpojumu attīstībā, kā arī zināšanu un prasmju tālāknodošanā kolēģiem un iedzīvotājiem. Nozīmīgs atbalsts šajā procesā būs Gaismas tīklā izlases kārtā, rediģētā, uzlabotā un papildinātā veidā skatāmie nodarbību videoieraksti, kurus plānots darīt pieejamus līdz pirmā ceturkšņa noslēgumam.

Mācīšanās ir nepārtraukts process 21. gadsimtā, un tiešsaiste – nu jau neatņemama mācību procesa (un tā organizēšanas) sastāvdaļa. Ierosmju turpmākai bibliotēku un muzeju darbinieku pilnveidei netrūkst, atliek vien piemeklēt atbilstošus lektorus un organizēt mācību aktivitātes. Aicinām neturēt sveci zem pūra un arī pašiem dalīties savā pieredzē un zināšanās – bibliotēku un muzeju darbinieku vidū netrūkst ne tikai mācīties gatavu darbinieku, bet arī pieredzējušu un zinošu speciālistu, kuri var novadīt nodarbības ne sliktāk par populāriem lektoriem no citu jomu vidus.

Aicinām ar savu pieredzi un jaunievedumiem dalīties arī Latvijas Bibliotēku portālā – rakstot gan ziņas, gan publikācijas!

 

Informāciju sagatavoja:

Māra Jēkabsone
LNB Bibliotēku attīstības centra
galvenā bibliotekāre