Bibliogrāfisko ierakstu par komiķim Čārlijam Čaplinam veltītu grāmatu “Чарльз Чаплин и его фильмы” (“Čārlijs Čaplins un viņa filmas”, krievu val.) izveidojusi kopkataloga dalībniece – Latvijas Universitātes bibliotēka, kas pēc izveidoto ierakstu skaita ieņem otro vietu aiz Latvijas Nacionālās bibliotēkas, kura kopkatalogā izveidojusi vairāk nekā 500 000 bibliogrāfisko ierakstu jeb vairāk nekā pusi no visiem kopkataloga ierakstiem.

Kopš gada sākuma kopkataloga dalībnieces – valsts nozīmes bibliotēkas – izveidojušas vairāk nekā 70 000 bibliogrāfisko ierakstu. Aktīvs darbs pie ierakstu izveides turpinās arī “Covid-19” laikā – gan veidojot metadatus jaunienākušajiem resursiem, gan veicot rekataloģizāciju.

Valsts nozīmes bibliotēku kopkatalogu veido Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitātes bibliotēka, Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka, Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka, Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka, Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka, Latvijas Jūras akadēmijas bibliotēka, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” bibliotēka, Rīgas Juridiskās augstskolas bibliotēka, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja bibliotēka.

 

Papildu informācija:
Elita Ozoliņa
elita.ozolina@lnb.lv
67716190