Starptautiskā bibliotēku asociāciju un institūciju federācija (International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) kā UNESCO partnerorganizācija iestājas par bibliotēku lomu ilgtspējīgā attīstībā. Īpaši nozīmīgs UNESCO kontekstā ir bibliotekāru darbs tādās jomās kā vārda brīvība, piekļuve informācijai, mūžizglītība, medijpratība un informācijpratība, kultūras mantojuma aizsardzība.

IFLA ir aicināta iesaistīties UNESCO prioritāšu noteikšanā nākamajai desmitgadei, izmantojot aptauju “Pasaule 2030. gadā” (The World in 2030). Aptauja plānota, lai UNESCO varētu iegūt informāciju par galvenajām problēmām pasaulē un idejām to risināšanā. Aptaujas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 6 minūtes, un tā ir pilnīgi anonīma. Aptauju iespējams aizpildīt ne tikai angļu, bet arī vācu, krievu, poļu un citās valodās.

Aicinām dalīties ar savu viedokli un rosināt to darīt savus iedzīvotājus, jo tikai visi kopā mēs varam radīt mierīgāku, taisnīgāku un iekļaujošāku nākotni visiem.

 

Pēc IFLA materiāliem sagatavojusi:
Māra Jēkabsone
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centrs