Līgas Dimantes profesionālā darbība vairāk kā 20 gadus ir daudzpusīgi saistīta ar arhīvu nozari, strādājot gan Valsts arhīvā, gan Valsts kancelejā, gan – kopš 2011. gada – KM Bibliotēku un arhīvu nodaļā. Kopš 2018. gada viņa strādājusi par KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja vietnieci. L. Dimante ir ieguvusi LU Sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā un augstāko izglītību vēstures specialitātē, kas pielīdzināta profesionālam maģistra grādam.

“Mans redzējums par katras nozares individuālo un visu atmiņas institūciju ilgtspējīgu attīstību kopumā balstās to savstarpējā mijiedarbībā, lai nodrošinātu mūsdienīgu kultūras pakalpojumu pieejamību,” skaidro Līga Dimante. „Attīstībai ir jābalstās uz savstarpējo komunikāciju, vienotu pieeju digitalizācijas tehniskajiem risinājumiem un spēcīgo vadošo kultūras atmiņas institūciju potenciāla izmantošanu.”

KM izsludinātajā atklātajā konkursā uz Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja (ierēdņa) vakanci tika saņemti 10 pretendentu pieteikumi.

Pretendenti tika vērtēti 2 kārtās: konkursa pirmajā kārtā – pretendentu atlasē; otrajā kārtā – strukturētā intervijā (pārrunās).

Pretendentus vērtēja Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja amata pretendentu vērtēšanas komisija KM valsts sekretāres vietnieka kultūrpolitikas jautājumos Ulda Zariņa vadībā. Komisijas priekšsēdētāja vietniece bija KM Kultūrpolitikas departamenta direktore Laura Turlaja, komisijas locekles – Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja, Rīgas Centrālās bibliotēkas direktore Dzidra Šmita, Tukuma muzeja direktore Agrita Ozola, kura bijusi arī Latvijas Muzeju padomes priekšsēdētāja no 2010. -2018. gadam, un KM Personāla nodaļas vadītāja Agnese Zute.

Atklāts konkurss uz KM Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja amatu tika izsludināts 2019. gada 10. decembrī , aicinot pretendentus pieteikties līdz šā gada 6. janvārim.

Nodaļas vadītāja galvenie amata pienākumi ir vadīt, organizēt un plānot Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas darbu, piedalīties valsts kultūrpolitikas plānošanā un KM darbības stratēģijas izstrādē, organizēt arhīvu, bibliotēku un muzeju nozaru politikas plānošanas dokumentu projektu izstrādi un aktualizāciju, nodrošināt nozaru politikas īstenošanu un normatīvo aktu izstrādi, veidot starpinstitucionālo sadarbību un informācijas apriti, kā arī sadarbību ar arhīvu, bibliotēku un muzeju nozaru institūcijām, profesionālajām nevalstiskajām organizācijām un starptautiskajām organizācijām, tāpat arī nodrošināt nozaru padomju darbību.

 

Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330314, 29192298
E-pasts: Dace.Vizule@km.gov.lv