REĢISTRĀCIJA

DHN ir ikgadēja digitālajai pētniecībai veltīta konference, kas norit piekto gadu. Tās īpašie viesi būs Ūmejas Universitātes (Zviedrija) profesore, mākslīgā intelekta sociālo un ētisko aspektu speciāliste Virdžīnija Dignama (Virginia Dignum), Kembridžas Universitātes (Apvienotā Karaliste) Sabiedrības lēmumu pieņemšanas laboratorijas pētnieks Jons Rozenbēks (Jon Roozenbeek), Islandes Universitātes profesors, digitālās folkloristikas pētnieks Terijs Gunels (Terry Gunnell), kā arī Latvijas Universitātes (LU) Uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs profesors Jurģis Šķilters. Konferences pamatprogrammā iekļauti 80 referāti un vairāk nekā 20 akadēmisko plakātu prezentācijas.

Atsevišķi iespējams pieteikties sešu dažādu darbnīcu apmeklējumam 17. martā:

  • TwinTalks 2: Kā veidot sadarbības digitālo humanitāro zinātņu jomā;
  • Paralēlie korpusi kā digitāli resursi un to izmantojums;
  • Ideju vēsture un digitālās humanitārās zinātnes: perspektīvas un šķēršļi;
  • Praktiskā pētniecības datu pārvaldības darbnīca;
  • Datorredzes izmantojums darbā ar kartēm: darbnīca iesācējiem;
  • Augstākās izglītības programmas digitālajās humanitārajās un sociālajās zinātnēs: problēmas un perspektīvas.

Plašāka informācija par darbnīcām

Reģistrācija darbnīcām

Konferencē tiks skatīti tādi jautājumi kā digitāli radītā kultūras mantojuma izpēte un saglabāšana; digitālā vēstures un folkloras pētniecība; digitālo pieeju izmantošana mazo un apdraudēto valodu un kultūru pētniecībā un revitalizācijā; sabiedrības iesaiste pētniecībā un kultūras resursu veidošanā; dabīgās valodas apstrāde; datorlingvistika; ziņu arhīvi; tīmekļa datu saglabāšana; pētniecības datu saglabāšana; digitālie pakalpojumi atmiņas institūcijās.

Īpaši pievēršoties apdraudēto valodu digitālo resursu un metožu attīstīšanai, 17. martā no plkst 10.00 līdz 17.00 LU Lībiešu institūtā (Kronvalda bulvārī 4-220) notiks publisks seminārs un diskusija “Digitālas pieejas apdraudēto valodu kopienās: Ziemeļvalstu perspektīva”. Diskusija noritēs gaidāmās ANO pirmiedzīvotāju valodu dekādes kontekstā, lai izceltu valodas kā atslēgas lomu apdraudēto etnosu pastāvēšanā un to nemateriālā mantojuma pieejamības un izpratnes nodrošināšanā. Piedalīsies lībiešu, sāmu, veru un citu apdraudēto valodu resursu veidotāji no Latvijas, Igaunijas, Norvēģijas un Somijas.

Līdzās humanitāro zinātņu problemātikai konferences DHN2020 fokusā šogad ir arī digitālā pētniecība sociālajās zinātnēs, datu žurnālistika, digitālo mediju studijas, digitālo iespēju izmantojums politikas un sabiedrības izpētē, viltus ziņas, digitālais aktīvisms, lielie dati un mediju uzraudzība.

Darba valoda visos konferences pasākumos – angļu.

Konferenci rīko: LNB, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija.

Atbalsta Ziemeļu ministru padomes birojs Latvijā un Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Konferences vietnes tīmeklī:

http://dig-hum-nord.eu/conferences/dhn2020/

https://www.facebook.com/DHN2020/

 

Papildu informācija:
Anda Baklāne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Tel.: +371 29 143 299
E-pasts: dh@lnb.lv