Atbildes uz šiem jautājumiem var palīdzēt atrast ar dizaina domāšanu. Pēdējos gados tā ir kļuvusi par populāru pieeju neskaidru situāciju un problēmu risināšanai, kā arī jaunu pakalpojumu un produktu izstrādei dažādās jomās (valsts pārvaldē, biznesā, tūrismā, izglītībā u.c.), kas ir noderīgas arī personiskajā dzīvē.

Dizaina domāšana ir radošu un racionālu metožu kopums, kas izstrādāts pamatojoties uz dizaineru darba pieredzi, lai rastu konkrētai cilvēku grupai piemērotu pakalpojumu un produktu risinājumus. Piemērotāko risinājumu meklēšana ietver vairākus posmus un daudzveidīgu metožu lietojumu: sākot no cilvēka vajadzību padziļinātas izpratnes un beidzot ar produkta/ pakalpojuma ieviešanu. Lai apgūtu dizaina domāšanas prasmes, kursā tiks veidots lietotāja profils, lietotāja pieredzes karte, izpētīts konteksts, izveidots problēmu koks, ģenerētas idejas, zīmējot un tēlojot, izveidots vienkāršs prototips, kā arī veikta prototipa novērtēšana.

Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļā izstrādāts 16 stundu kurss “Dizaina domāšana bibliotēkā”.

Aicinām pieteikties uz šo un citiem neformālās izglītības kursiem. Vairāk informācijas par pieteikšanos un kursu saturu šeit: https://www.szf.lu.lv/studijas/muzizglitiba/neformalas-izglitibas-programmas/